Isnin, 4 Mei 2015

SULALATUS SALATIN - 95

Kebesaran Melaka dan Kedatangan Peringgi

Adapun pada zaman itu negeri Melaka terlalulah ramainya, segala datang pun bertambah-tambah berkampung; dari se­belah Kampung Keling datang ke Kuala Penajuh, rapat rumah; orang pergi-pergian dari Melaka hingga datang ke Jugra tiada membawa api; barang di mana ia berhenti, di sana adalah kampung orang. Dan dari sebelah sini datang ke Batu Pahat, demikian juga; kerana rakyat Melaka sembilan belas laksa banyaknya yang dalam negeri juga itu. 

Hatta maka datang sebuah kapal Peringgi dari Goa, ia ber­niaga di Melaka. Maka dilihat oleh Peringgi itu, negeri Melaka terlalu baik, bandarnya terlalu ramai. Maka segala orang Melaka pun berkampunglah melihat rupa Peringgi itu, sekali­annya hairan melihat dia. Maka kata orang Melaka ia ini Benggali putih; maka pada seorang orang Peringgi itu, ber­puluh-puluh orang Melaka mengerumun dia, ada yang memu­tar janggutnya ada yang menepuk kepalanya, ada yang meng­ambil cepiaunya, ada yang memegang tangannya.

Maka kapitan kapal itu pun naiklah mengadap Bendahara Seri Maha­raja, maka oleh Bendahara akan kapitan kapal itu diangkatnya anak dan dipersalin. Maka kapitan itu persembah pada Bendahara Seri Maharaja, rantai emas berpermata; ia sendiri mengenakan dia pada leher Bendahara Seri Maharaja. Maka segala orang hendak gusar akan Peringgi itu, tiada diberi oleh Bendahara Seri Maharaja, katanya, "Jangan kamu turuti, kerana ia orang yang tiada tahu bahasa." . 

Setelah datanglah musim akan kembali, maka kapitan kapal itu pun kembalilah ke Goa. Setelah ia datang ke Goa, maka diwartakannyalah pada wizurai, peri kebesaran negeri Melaka, dengan makmurnya, dan terlalu ramai bandarnya, Pada masa itu wizurai di Goa, Alfonso d'Albuquerque nama­nya. Maka ia pun terlalu ingin mendengar khabar negeri Melaka itu. Maka ia menyuruh berlengkap kapal tujuh buah: ghali panjang sepuluh; fusta tiga belas. Setelah sudah lengkap, maka disuruhnya menyerang Melaka pada Gonsalo Periera; nama kapitannya Mor, 

Setelah datang ke Melaka, maka dibedilnya dengan meriam. Maka segala orang Melaka pun terkejut mendengar bunyi meriam itu, katanya, "Bunyi apa itu, yang seperti guruh itu?" Peluru bedil itu pun datanglah mengenai segala orang Melaka; ada yang putus lehernya, ada yang pecah kepalanya, ada yang penggal pinggangnya, ada yang tanggal pahanya; makin ber­tambahlah hairan orang Melaka melihat peluru bedil itu, katanya, "Apa namanya senjata bulat ini, amat tajamnya maka ia mernbunuh ini?" Setelah keesokan harinya, maka segala anak Pertugal pun naiklah dengan senapangnya, dua ribu banyaknya, lain pula orang hitam dan lasykarnya, tiada terbilang lagi.

Maka dikeluari oleh orang Melaka, Tun Hassan Temenggung panglimanya. Maka bertemulah segala orang Melaka dengan segala Peringgi Ialu berperang, terlalu sabur, rupa senjata seperti hujan yang lebat; Ialu ditempuh Tun Hassan Temenggung berserta hulubalang Melaka, maka segala Peringgi pun patah perangnya, dan banyak matinya, lalu undur. Maka oleh orang Melaka digulungnya sekali-sekali, maka Peringgi pun pecahlah, berhamburan terjun ke air, diperhambat oleh orang Melaka. Maka segala Peringgi pun naiklah ke kapalnya, lalu belayar kembali ke Goa.

Setelah datang ke Goa, segala perihal semuanya dikata­kannya pada wizurai, maka wizurai pun terlalu marah, maka ia menyuruh berlengkap pula hendak menyerang Melaka lagi. Maka kata Kapitan Mor, "Pada bicara kita, jikalau lagi ada Bendahara Seri Maharaja, berapa pun besarnya angkatan Goa mau menyerang, Melaka tiada akan alah." Maka kata Alfonso d'Albuquerque, "Mengapa maka engkau berkata demikian? Apatah dayaku, sebab aku tiada boleh meninggalkan Goa ini;  tetapi apabila aku sudah turun daripada wizurai, aku sendiri pergi menyerang Melaka itu, lihatlah olehmu jikalau tiada alah," Maka tiadalah jadi ia berlengkap akan menyerang Melaka itu.

Tiada ulasan: