Jumaat, 1 Mei 2015

SULALATUS SALATIN-57

Juara Catur 

Sekali persetua ada seorang, Tun Bahara namanya, orang Pasai, ia datang ke Melaka, Maka Tun Bahara itu pandai terlalu ia bermain catur, tiada siapa menyamai dia pada zaman itu. Maka bercaturlah Tun Bahara itu dengan orang Melaka. Lawannya itu berfikir, ia tiada fikir, pandang kiri, pandang kanan, sambil ia bersyair, dan berbait, dan bergurindam, dan serseloka. Serta sudah ia berperang, berjalan tiada dengan berfikir lagi, terlalu bangat.

Maka segala orang yang tahu-tahu bercatur, semuanya alah olehnya, seorang tiada dapat melawan dia, melainkan Tun Pikrama, anak Bendahara Paduka Raja; ia juga yang dapat sedikit melawan Tun Bahara itu , tetapi jikalau lalai Tun Pikrama, digelarkan oleh Tun Bahara itu 'sayur keladi', dan jika Tun Bahara membuang sebiji bidak ujung jua pun, alah pula Tun Bahara oleh Tun Pikrama, itulah yang tahu bercatur. Wallahu a'lamu bis-sawab wa ilaihil­marji'u wal-ma 'ab.

Tiada ulasan: