Jumaat, 1 Mei 2015

SULALATUS SALATIN-52

Istana Sultan Mansur Syah Terbakar

Hampirlah akan sudah istana itu, maka Sultan Mansur Syah pun berangkatlah ke istana itu hendak melihat dia. Maka raja pun berjalanlah dalam istana itu, maka segala Hamba raja berjalan dari bawah istana.

 Maka Sultan Mansur Syah pun berkenan melihat perbuatan istana itu, maka baginda lalu pergi ke penanggahan. Maka dilihat oleh Sultan Mansur Syah satu rasuk penanggahan itu putih lagi kecil; maka titah baginda, "Apa rasuk itu?" Maka  sembah segala raja raja itu, "Ibul, tuanku." Maka titah Sultan Mansur Syah, "Hendak bangat gerangan Bendahara." Setelah itu maka baginda pun kembalilah; tatkala itu Tun Indera Segara mengiring baginda. Adapun akan Tun Indera Segara itulah asal sida-sida, ma­ka Tun Indera Segara pergi memberitahu Bendahara mengata­kan Yang Dipertuan murka oleh rasuk itu kecil. Setelah didengar Bendahara kata Tun Indera Segara itu, maka Bendahara pun segera menyuruh beramu rasuk kulim, sehasta lebamya dan sejengkal tebalnya.

Maka dengan sesaat itu juga datanglah rasuk itu dibawa orang; maka Bendahara telah Sendirinya pergi ke penanggahan mengenakan rasuk itu. Maka bunyi orang bekerja itu kedengaran pada Sultan Mansur Syah, maka baginda bertanya, "Mengapa maka orang riuh itu?" Maka sembah Tun Indera Segara, "Bendahara tuanku, mengganti rasuk yang kecil tadi Sendirinya; Bendahara memahat mengenakan dia." Maka Sultan Mansur Syah segera menyuruh membawa persalin akan Bendahara dengan selengkapnya.

Maka pada zaman itu Tun Indera Segara dinamai orang Syah­mura. Maka istana itu pun sudah, maka Sultan Mansur Syah menganugerahi persalin akan segala orang yang bekerja itu. Setelah itu maka Sultan Mansur Syah pun pindahlah ke istana yang baharu itu.

Hatta tidak berapa lamanya, maka dengan takdir Allah Taala mahligai itu pun terbakarlah. Tiba-tiba di atas kemuncaknya api; tiadalah sempat lagi. Maka baginda dengan Raja Perempuan serta dayang-dayang sekaliannya habis turun ke istana lain; suatu pun harta raja tidak terbawa, sekaliannya tinggal dalam istana itu. Maka orang pun datang terlalu banyak hendak berbela api itu, tiada terbela lagi. Maka harta dalam istana itulah yang diperlepas orang; tetapi timah atap istana itu hancur, cucurlah turun seperti hujan yang lebat. Maka seorang pun tiada berani masuk mengambil harta, maka Ben­dahara hadir berdiri menghadapi segala orang berlepas harta raja.

Maka segala anak tuan-tuan pun berebutlah masuk ber­bela segala harta raja yang dalam istana itu; tatkala itulah segala anak tuan-tuan itu banyak jadi gelaran. Orang yang pertama-tama masuk itu Tun Isap namanya, ialah menghulu­-hulu orang masuk dengan pekis geramnya. Maka dibawanya  harta raja itu keluar; tetapi sekali sahaja, sudah itu tiadalah masuk lagi, maka dinamai orang Tun Isap Berakah. Adapun Tun Mayuddin hendak masuk takut akan romanya hangus, kerana tubuhnya berbulu belaka, maka dinamai orang Tun Mai Ulatbulu; dan akan Tun Ibrahlm hendak masuk takut, kadar berjalan keliling istana juga, maka dinamai orang Tun Ibrahlm Pusing Langit Berkeliling; dan akan Tun Muhammad, sekali-sekali ia masuk, kira-kira bawakan dua tiga orang di­bawanya, maka dinamai orang Tun Muhammad Unta. Adapun akan Hang Isa, orang sekali masuk membawa, ia dua tiga kali masuk keluar, maka dinamai orang Hang Isa Pantas. Maka segala harta yang dalam istana itu pun habislah lepas, tiada berapa yang terbakar.

*Maka mahligai itu pun habislah hangus; maka api itu pun padamlah. Maka Sultan Mansur Syah pun memberi anugerah akan segala anak tuan-tuan itu, masing-masing pada kadamya. Yang patut bersalin dianugerahi persalin, yang patut berselat dianugerahi selat, yang patut bergelar digelar baginda.

Maka Sultan Mansur Syah pun memberi titah pada Ben­dahara menyuruh berbuat istana dan balairung. Dalam sebulan itu juga dikehendaki sudah. Maka Bendahara pun mengerah­kan orang membuat istana dan balairung. Orang Ungaran ber­buat istana besar, orang Sugal sebuah istana, dan orang Buru sebuah istana, dan orang Suir sebuah istana, dan orang Pancur Sempung membuat balairung, orang Sudir membuat balai penghadapan, dan orang Merba membuat penanggahan, dan orang Sawang membuat balai jawatan di sisi balairung, orang Kundur membuat balai apit pintu keduanya, dan orang Suntai berbuat balai kendi, orang Melai berbuat pemandian, orang Upang berbuat bangsal gajah, orang Tungkal membuat masjid, orang Bintan membuat pagar istana, orang Muar membuat kota wang.

Adapun istana itu baik pula daripada dahulu. Setelah sudah sekaliannya, maka Sultan Mansur Syah. pun diamlah di istana baharu itu kararlah selama-lamanya,

Tiada ulasan: