Isnin, 4 Mei 2015

SULALATUS SALATIN - 88

Bersyaikh Diri di Lubuk Pelang

Setelah Sultan Abdul Jamal mendengar kata orang itu, maka baginda pun terlalu murka, titah baginda, "Kita diperbuat oleh raja Melaka ini 'Mulut disuapinya dengan pisang, pantat dikaitnya dengan onak'." Maka baginda menitahkan segala hulubalang Pahang mengikut Laksamana. Maka segala hulubalang Pahang pun pergilah, tiga puluh banyak kelengkapannya, Seri Akar Raja akan panglimanya, dan Tun Aria pun pergi bersama-sama. Maka diikutnyalah Laksamana; telah datang hingga Sedili Besar, maka bertemulah dengan Laksamana, lalu diperangi oleh Seri Akar Raja, dan Tun Aria; dan segala hulubalang Pahang pun tampillah.

Maka oleh Laksamana, barang yang hampir itu dipanahnya, maka segala orang Pahang pun dahsyat mendekati perahu Laksamana. Telah dilihat oleh Tun Aria, maka ia pun tampillah. Maka oleh Laksamana dipanahnya, kena kemuncak tiang agung Tun Aria, belah dua; maka dipanah oleh Laksamana pula lagi, kena kemuncak payung Seri Akar Raja, putus; sekali lagi dipanah oleh Laksamana, kena batang payung Tun Aria, putus. Adapun akan Tun Aria berdiri betul pada tiang agung meme­gang jebang, tiada khabar akan panah Laksamana yang seperti  petir membelah itu; segala orang berjebang, terus dengan jebangnya; segala yang memegang rangan, terus dengan rang­annya; yang memegang perisai terus dengan perisainya.

Maka orang mati pun tiada terkira banyaknya; maka Tun Aria se­bagai juga tampil hendak melanggar perahu Laksamana. Maka oleh Laksamana dipanahnya jebang Tun Aria, terus lalu ke dadanya, luka. Telah melihat Tun Aria luka itu, maka segala kelengkapan Pahang pun undur, lintang-pukang, tiada berke­tahuan lagi, maka Laksamana pun lepas Penyusuk, lalu belayar ke Melaka.

Setelah berapa lamanya di jalan, maka sampailah ke Me­laka; akan Sultan Mahmud Syah, setelah mendengar Laksa­mana datang membawa gajah kenaikan raja Pahang itu, maka baginda pun menyuruh orang mengalu-alukan Laksamana. Maka Laksamana pun masuklah mengadap ke dalam, men­junjung duli; maka Sultan Mahmud Syah pun memberi per­salin akan Laksamana, seperti pakaian anak raja-raja, maka gajah itu pun disuruh arak, dibawa masuk ke dalam; maka terlalulah sukacita baginda melihat gajah itu, maka diserah­kan pada Seri Rama. Akan Seri Rama yang tua sudah hilang, anaknya pula bergelar Seri Rama; seperti kedudukan ayahnya juga, jadi panglima gajah. 

Adapun segala kelengkapan Pahang yang mengikut Lak­samana itu pun kembalilah ke Pahang, mengadap Sultan Abdul Jamal; maka segala perihal ehwal semuanya dipersem­bahkan kepada baginda Sultan Pahang, baginda pun terlalu murka, seperti ular berbelit-belit Sendirinya. Maka oleh ba­ginda, anakanda baginda, Raja Mansur dirajakan baginda; bergelar Sultan Mansur Syah, akan ganti baginda. Maka Sultan Abdul Jamal pun, turunlah dari atas kerajaan; maka anakanda baginda Sultan Mansur Syah kerajaan, dipangku oleh Raja Muzaffar dan Raja Ahmad, keduanya saudara Sultan Abdul Jamal.

Maka Sultan Abdul Jamal diam ke hulu; selagi ke­dengaran bunyi nobat, selagi baginda mudik ke hulu, hingga datanglah ke Lubuk Pelang namanya, tiadalah lagi kedengar­an bunyi nobat, di sanalah baginda diam; maka baginda ber­syaikh dirinya, itulah yang disebut orang Marhum Syaikh, makam yang di Lubuk Pelang itu. Wa'llahu a'lamu bi'l-sawab, wa ilaihi'l-marji'u·wa'l-ma'ab. 234

Tiada ulasan: