Isnin, 4 Mei 2015

SULALATUS SALATIN-72

Bendahara Paduka Raja Dengan Laksamana

Maka baginda pun dipelihara oleh Bendahara dan Laksamana perlahan-lahan. Maka dengan dipelihara Allah subha nahu wa taala, belum lagi habis rupanya suratan ajal baginda, maka Sultan Mahmud Syah pun sembuhlah. Baginda memberi per­salin akan Bendahara Paduka Raja dan Laksamana Hang Tuah; dianugerahi pula usungan satu seorang, barang ke mana ia pergi

*Dari sini Naskhah B hilang dua halaman (hlm. 194 dan 195).

disuruh berusung. Maka oleh Laksamana usungannya itu di­pakainya; barang ke mana ia berjalan berusung; segala anak buahnya di bawah usungannya.

Adapun akan Bendahara Paduka Raja usungannya itu dibungkusnya dengan kekuning­an, digantungnya pada tempat ia duduk di hadapan orang sediakala itu, Maka sembah segala anak buah Bendahara Pa­duka Raja, "Bagaimana Datuk ini, bagai Pak Si Bendul, diberi raja usungan ditaruh, akan Laksamana dianugerahi usungan, berusung ia ke sana ke mari, segala anak buahnya di bawah usungannya, alangkah baiknya dipandang? Jika Datuk ber­usung pun demikianlah."

Maka kata Bendahara Paduka Raja, "Akukah Pak Si Bendul, engkaukah Pak Si Bendul? Akan Laksamana ia berusung itu dipandang oleh segala dagang, maka ditanyanya, "Siapa berusung itu? Maka disahut orang 'Laksamana', maka katanya, 'orang besarkah Laksamana itu?' Maka sahut orang itu, 'Orang Besar'. Maka kata segala dagang, 'Adakah Orang Besar lagi daripadanya?' Maka sahut orang, 'ada; Bendahara lebih besar daripadanya'. Jika aku pun kelak berusung, ditanya orang demikian juga, 'tiadakah orang· besar daripada Bendahara ini?', maka pada sangka segala dagang yang tiada tahu, akulah raja; kerana raja lagi budak.

Seperkara lagi, akan Laksamana berusung itu segala anak buahnya di bawah usungannya, mengiringkan dia; jika aku berusung pun, engkau semua anak buahku, mengiringkan aku di bawah usunganku; jikalau Yang Dipertuan kelak berusung, engkau semua juga di bawah usungan Yang Dipertuan, seolah-olah samalah aku dengan raja; manatah kelebihan raja daripada aku?" Maka segala anak buah Bendahara pun diam mendengar kata Bendahara Paduka Raja itu. . 

Adapun adat Bendahara Paduka Raja, apabila beroleh perahu yang baik, atau Senjata yang baik, diberikannya pada Laksamana. Maka kata Laksamana, "Mari sahaya lihat." Maka kata Bendahara Paduka Raja, "Tiada hamba tunjukkan, kalau tuan hamba ambil." Maka kata Laksamana, "Jikalau tiada Datuk anugerahkan, gilakah sahaya mengambil dia?" Maka oleh Bendahara Paduka Raja ditunjukkan pada Laksamana. Setelah dilihat oleh Laksamana lalu diambilnya, demikianlah sediakala.

Itu pun segala anak buah Bendahara Paduka Raja berkata juga, "Datuk ini bagai Pak Si Bendul, namun ada  Senjata yang baik dan perahu yang baik, habis diberikan pada Laksamana; menjadi sahaya semua satu pun tiada perolehan. Jika dianugerahkan pada sahaya alangkah baiknya?" Maka kata Bendahara Paduka Raja, "Akukah Pak Si Bendul, engkau­kah Pak Si Bendul? Jikalau ada gajah yang baik atau kuda yang baik, pinta olehmu padaku. Akan pekerjaan demikian di mana engkau semua tahu; kerana Laksamana Hang Tuah itu hulubalang besar, sebab itulah maka segala Senjata yang baik dan perahu yang baik, aku berikan kepadanya. Apabila datang musuh hendak menyerang negeri, siapakah kita adu berperang dengan musuh raja? Bukankah ia hulubalang duli Yang Dipertuan, jadi hulubalang kita?" Maka segala anak buah Bendahara Paduka Raja pun diamlah oleh mendengar kata Bendahara itu.

Tiada ulasan: