Jumaat, 1 Mei 2015

SULALATUS SALATIN-47

Perhubungan Dengan Negeri China

Alkisah maka tersebutiah perkataan raja benua China, setelah kedengaranlah khabar kebesaran raja Melaka ke benua China, maka raja benua China pun mengutus ke Melaka bingkisan jarum sarat sebuah pilau, lain daripada sutera benang emas kimka dewangga, serta beberapa benda yang gharib-gharib. Setelah datang ke Melaka, maka disuruh Sultan Mansur Syah jemput surat dari benua China itu, diarak seperti adat me­nyambut surat dari benua Siam. Setelah datang ke balairung, maka disambut oleh bentara, diberikan kepada khatib, lalu dibaca khatib demikian bunyinya: "

Surat di bawah cerpu raja langit, datang ke atas mahkota raja Melaka. Kita dengar raja Melaka raja besar, sebab itulah maka kita hendak bersahabat, berkasih-kasihan dengan raja Melaka, kerana kita pun daripada anak cucu Raja Iskandar Zul-Karnain, sebangsa juga dengan raja Melaka, kerana tiadalah ada dalam alam dunia ini raja-raja yang besar daripada kita. Tiada siapa pun tabu akan bilangan rakyat kita; maka daripada sebuah rumah sebilah jarum kita pintak. Itulah jarumnya sarat sebuah pilau kita kirimkan ke Melaka."

Setelah Sultan Mansur Syah mendengar bunyi surat itu, baginda pun tersenyum. Maka disuruh baginda ambil segala jarum yang di pilau itu, dan pilau itu disuruh baginda isi dengan sagu rendang sehingga sarat. Maka Tun Perpatih Putih, adik Bendahara Paduka Raja, dititahkan Sultan Mansur Syah membawa utusan ke benua China. Maka Tun Perpatih Putih pun pergilah. Beberapa lamanya di jalan, sampailah ke benua China. Maka oleh raja China disuruhnya arak surat dari Melaka itu, dihentikan di rumah Perdana Menteri yang  bernama Li Po. Sete1ah Hampir dinihari, maka masuklah Li Po membawa Tun Perpatih Putih dengan segala menteri dan Orang Besar-besar hendak mengadap raja China. Maka datang­lah gagak sekawan, tiada terhisabkan banyaknya, turut masuk sama-sama, 

Setelah datang kepada pintu kota, maka Li Po pun ber­henti dengan sekalian mereka. Maka gagak itu pun berhenti; maka berbunyilah gong pengerah, gemuruh bunyinya dan pintu pun terbuka, maka Li Po dengan sekalian mereka itu pun berjalanlah masuk, dan gagak pun masuk. Maka datang ke pintu selapis lagi, berhenti pula; gagak pun berhenti juga, hingga sampai kepada tujuh lapis pintu pun demikian juga. Setelah datang kepada balairung, hari pun siang. Maka sekalian mereka pun duduklah di balai, masing-masing pada tempatnya. Adapun balai itu panjangnya separsakh, tiada beratap; daripada banyaknya orang mengadap itu hingga bertemu-temu lutut juga, tempatnya tiada berse1a lagi; semua­nya itu segala para menteri dan hulubalang belaka. 

Maka gagak berkawan itu sekaliannya mengembangkan sayapnya, menaungi sekalian mereka itu. Maka berbunyilah guruh, petir dan kilat sabung-menyabung. Maka raja China pun keluar; berbayang-bayang rupanya kelihatan dari dalam mungkur kaca dalam mulut naga. Demi melihat raja China, maka sekalian mereka itu pun semuanya menundukkan kepala ke bumi menyembah raja China, tiada mengangkat muka lagi. Maka surat dari Melaka itu pun dibaca oranglah. Setelah di­ketahuinyalah ertinya, maka terlalulah sukacita raja China mendengar dia, dan sagu pun dibawa oranglah, ke hadapan raja.

Maka titah raja China pada Tun Perpatih Putih, "Bagaimana membuat dia ini?" Maka sembah Tun Perpatih Putih, "Digelek tuanku, pada seorang sebiji disuruhkan oleh raja kami pada seorang rakyat, hingga sarat sebuah pilau; demikianlah banyak rakyat raja kami, tiada seorang pun tahu akan bilangannya." Maka titah raja China, "Besar raja Melaka itu, ba­nyak sungguh rakyatnya, tiada berapa bezanya dengan rakyat kita. Baiklah ia kuambil akan menantuku."

Maka titah raja China kepada Li Po, "Hei Li Po, sedang raja Melaka lagi kuasa menyuruh rakyatnya menggelek sagu, ini pula aku. Adapun beras yang aku makan itu hendaklah dikupas, jangan lagi ditumbuk." Maka sembah Li Po "Baiklah tuanku." Itulah  sebabnya datang sekarang pun raja China tiada makan beras ditumbuk, hanya dikupas juga; pada sehari-hari lima puluh gantang banyaknya, daging babi seekor, minyak babi seterupayan.

Adapun Tun Perpatih Putih mengadap raja China, kese­puluh jarinya dibubuhnya sepuluh bentuk cincin; barang siapa menteri China itu memandang legat matanya kepada cincin itu, dihunus oleh Tun Perpatih Putih sebentuk, diberi­kan kepada menteri yang memandang itu. Demikianlah pada sehari-hari ia mengadap raja China. Maka barang siapa menteri yang memandang cincinnya itu diberinya.

Maka titah raja China kepada Tun Perpatih Putih, "Apa kegemaran orang Melaka?" Maka sembah Tun Perpatih Putih, "Sayur kangkung tuanku, jangan dikerat-kerat, belah panjang-panjang, iaitulah kegemaran kami semua orang Melaka makan, tuanku." Maka disuruh oleh raja China sayurkan kangkung, seperti yang di­katakan oleh Tun Perpatih Putih itu. Setelah sudah masak, di­hantarkan di hadapan Tun PerpatihPutih; dan orang Melaka sekaliannya pun membibit hujung sayur kangkung itu, serta menengadah, mengangakan mulutnya. Maka kelihatanlah raja China duduk di atas kerusi dalam mulut naga pada mungkur kacanya. Maka barulah dapat dipandang dengan nyata oleh orang Melaka raja China itu,

Setelah sekalian China melihat orang Melaka makan sayur kangkung itu maka diturutnya. Sebab itulah orang China tahu makan sayur kangkung datang sekarang, 

Hatta musim kembali pun datanglah, setelah berapa lamanya maka Tun Perpatih Putih pun bermohonlah hendak kembali . Maka raja China pun fikir dalam hatinya, "Baik raja Melaka itu aku -ambil akan menantu; kerana ia raja besar, supaya ia berkirim sembah kepada aku." Maka titah raja China pada Tun Perpatih Putih, "Suruhkan anakku raja Melaka mengadap aku ke mari, supaya aku dudukkan dengan anakku Puteri Hang Liu." Maka sembah Tun Perpatih Putih, "Tuanku, akan paduka anakanda raja Melaka tiada dapat meninggalkan negeri Melaka, kerana ada permusuhan. Jikalau tuanku hendak menganugerahkan paduka anakanda raja Melaka, biarlah patik bawa ke Melaka anugerah tuanku itu. Dengan per­tolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, akan selamat sampai anakanda ke Melaka."

Tiada ulasan: