Isnin, 4 Mei 2015

SULALATUS SALATIN - 91

Sulatus Salatin: Sejarah Melayu XII  

Raja Legor Gagal Menyerang Pahang Biadap di Hadapan Bendahara  Zuriat Laksamana Hang Tuah 
Raja Petani dan Raja Kedah Dinobatkan 
Kebesaran Melaka dan Kedatangan Peringgi 
Makhdum Dipersenda Muridnya  Bertanya Satu Masalah Agama ke Pasai

Raja Legor Gagal Menyerang Pahang  

ALKISAH maka tersebutlah perkataan raja Legor Maharaja Dewa Sura namanya, disuruhkan raja Siam menyerang Pahang. Maka Maharaja Dewa Sura pun berlengkaplah sekira-kira dua keti rakyat dibawanya. Maka kedengaranlah ke Pahang; maka Sultan Mansur Syah, raja Pahang pun menyuruh membaiki kota, dan mengampungkan segala rakyat, dan mengerahkan segala orang masuk kota, dan berbahagilah alat senjata. Maka khabar raja Legor disuruh raja Siam menyerang Pahang itu pun kedengaranlah ke Melaka.

Maka Sultan Mahmud menyuruh memanggil Bendahara Seri Maharaja, dan segala Orang Besar-besar para menteri, hulubalang. Maka sekaliannya pun datang­lah mengadap; maka Sultan Mahmud pun mesyuaratlah akan pekerjaan raja Legor hendak menyerang Pahang itu. Maka sembah Seri Nara Diraja, "Tuanku, pada bicara patik, baik juga duli Yang Dipertuan menyuruh membantu Pahang, dari kerana barang sesuatu peri Pahang itu, tiadakah duli Yang Dipertuan kerugian?" Maka titah Sultan Mahmud, "Baiklah, jika demikian Bendaharalah pergi dengan segala hulubalang, membantu Pahang. Maka sembah Bendahara Seri Maharaja, "Baiklah tuanku. "

Setelah itu maka Bendahara pun berlengkaplah; telah sudah lengkap, maka Bendahara Seri Maharaja pun pergilah diiringkan oleh segala hulubalang; sekaliannya dianugerahi Sultan Mahmud persalin dengan sepertinya. Pertama yang pergi mengiring Bendahara itu Sang Setia, dan Sang Naya, dan Sang Guna, dan Tun Biajid, dan Sang Jaya Pikrama, dan segala hulubalang sekalian yang pergi.

Maka rupa perahu, kecil besar tiada terbilang lagi, kerana pada zaman itu rakyat dalam Melaka juga sembilan laksa banyaknya, lain pula rakyat segala teluk rantau dan segala pemegangan jajahan negeri Melaka . Sete1ah datang ke Batu Pahat, maka bertemu dengan Lak­samana datang dari Sungai Raya, kerana adat Laksamana pegangannya Sungai Raya. Pada ketika itu kelengkapan Sungai Raya, empat puluh banyaknya lancaran bertiang tiga.

Maka Laksamana Khoja Hassan pun datang kepada Bendahara Seri Maharaja. Maka kata Bendahara, "Orang Kaya, kita pergi ke Pahang." Maka kata Laksamana, "Sahaya belum men­dengar titah Yang Dipertuan." Maka kata Bendahara, "Orang Kaya belum mendengar titah, hamba sudah mendengar titah. " Maka kata Laksamana, "Sahaya belum menjunjung duli." Maka sahut Bendahara, "hamba sudah menjunjung duli, mari­lah kita berjabat tangan." Maka Laksamana pun tiadalah ber­daya lagi, lalu ia pun pergilah bersama-sama dengan Bendahara Seri Maharaja.

Setelah sampai ke Pahang, didapatinya kota sepenampang belum lagi sudah; kerana baharu bekas terbakar dimakan api, itulah dibuatkan orang nyanyi: 

Kota Pahang dimakan api, Sampai ke
tepi Hampir titian; Bukan kularang kamu berlaki, Bukan begini perjanjian.

Maka Bendahara Seri Maharaja dengan segala hulubalang Melaka pun masuklah mengadap Sultan Pahang. Maka Sultan Mansur Syah pun terlalu sukacita; maka titah Sultan Abdul Jamal pada Bendahara Seri Maharaja, "Tuan, kota yang sepenampang lagi ini, orang Melaka lah menyudahkan dia." Maka sembah Bendahara Seri Maharaja, "Baiklah tuanku."

Maka Bendahara pun menyuruhkan segala orang Melaka bekerja, membuat kota itu, dan Laksamana Khoja Hassan penghulunya. Adapun akan Laksamana, tangan bekerja, kaki bekerja, mulut bekerja, mata bekerja; maka dalam tiga hari juga sudahlah kota yang sepenampang itu. Hatta maka raja Leger pun datanglah ke Pahang dengan segala rakyat, tiada terhisabkan Iagi banyaknya. Maka berperanglah dengan orang Pahang dan orang Melaka terlalu sabur; maka dengan kurnia Allah Subha nahu. wa taala, Pahang pun tiada alah, dan rakyat Legor terlalu banyak mati dibunuh oleh orang Pahang dan orang Melaka, Maharaja Dewa Sura pun lari berpecah-pecah, ke hulu Pahang, lalu berjalan terus ke Kelan­tan, dari Kelantan lalu pulang ke Leger.

Maka Sultan Pahang pun memberi anugerah akan Bendahara Seri Maharaja dengan segala hulubalang Melaka, rata diberi baginda persalin dengan selengkapnya. Maka Bendahara Seri Maharaja serta hulubalang Melaka sekalian pun bermohonlah kembali. Maka Sultan Ab­dul Jamal dengan anakanda baginda, Sultan Mansur pun per­sembah surat ke Melaka; maka Bendahara Seri Maharaja pun kembalilah. Setelah berapa lamanya dijalan, sampailah ke Melaka. Maka surat dari Pahang pun diarak oranglah masuk ke dalam, serta Bendahara dan hulubalang Melaka sekalian, mengadap Sultan Mahmud. Maka baginda pun terlalulah sukacita oleh mendengar Pahang tiada alah itu. Maka Sultan Mah­mud Syah pun memberi anugerah persalin akan Bendahara Seri Maharaja, dan akan segala hulubalang yang pergi itu, setelah selesai maka masing-masing pun kembalilah ke rumah­nya.

Tiada ulasan: