Isnin, 4 Mei 2015

SULALATUS SALATIN-79

Peristiwa Patih Adam Dengan Tun Minda

Sebermula tersebutlah Pangeran Surabaya, yang bernama Patih Adam, datang ke Melaka mengadap Sultan Mahmud; maka dianugerahi persalin, dan sangat dipermulia baginda, maka didudukkan setara menteri. Pada satu hari, Patih Adam duduk di balai Seri Nara Diraja, tatkala itu Tun Minda lagi kecil, baharu tahu berlari-lari. Maka Tun Minda berlari-lari di hadapan Seri Nara Diraja; maka berkata Seri Nara Diraja pada Patih Adam, "Dengarlah kata anak hamba ini, ia hendak ber­lakikan Patih Adam." Maka Patih Adam pun tersenyum, se­raya katanya, "Inggih!"

Setelah musim kembali ke Jawa, maka Patih Adam pun bermohonlah pada Sultan Mahmud. Maka dipersalin baginda dengan sepertinya; maka oleh Patih Adam ditebusnya seorang budak perempuan yang sama umurnya dengan Tun Minda; besarnya pun sama; dibawanya kembali ke Jawa. Setelah sampai ke Surabaya maka budak itu disuruhnya peliharakan baik-­baik. Selang berapa lama antaranya, maka budak itu pun besarlah; patutlah akan bersuami, maka diberinya berlaki. Se­telah itu maka Patih Adam pun berlengkaplah hendak ke Melaka. Maka dipilihnya empat puluh anak periai yang baik-baik dibawanya serta, dan beberapa ratus orang yang sigap-sigap. Maka Patih Adam pun belayarlah ke Melaka.

Setelah sampai, maka Patih Adam datang kepada Seri Nara Diraja; maka kata Patih Adam, "Manira datang ini hendak menuntut janji andeka pakanira, hendak mendudukkan manira dengan anakanda." Maka kata Seri. Nara Diraja, "Tiada Hamba berjanji hendak mendudukkan anak hamba dengan tuan hamba."Maka kata Patih Adam, "Tiadakah tatkala anakanda lagi kecil, berlari-lari, maka kata tunku, 'Patih Adam, dengar juga anak hamba ini hendak berlakikan tuan hamba." Maka sahut Seri Nara Diraja, "Sungguh hamba berkata demikian, tetapi hamba bergurau juga dengan tuan Hamba." Maka kata Patih Adam, "Adakah adat Peremasan diperguraukan orang?"

Maka Patih Adam pun kembalilah ke persenggerahannya. Maka berbicara dalam hatinya hendak merogol Tun Minda. Akan Tun Minda pun telah besarlah, berumah sendiri. Maka oleh Patih Adam diemasinya segala penunggu pintu Seri Nara Diraja, katanya pada penunggu pintu itu, "Berilah aku masuk dengan empat puluh orang periai ini juga." Maka kabullah penunggu pintu itu memberi masuk ke rumah .Tun Minda; sebab ia diupah itu, hilanglah setianya. Sungguhlah seperti sabda amiru'l-mu'minin Ali Karamma 'llahu wajhahu: Jindaru l-wafa 'ala man la asla lahu; yakni sia-sia setia atas orang yang tiada berbangsa baginya. 

Pada suatu malam, masuklah Patih Adam dengan empat puluh periai yang pilihan itu; maka Patih Adam pun naiklah ke rumah Tun Minda. Maka Tun Minda hendak lari, ditangkap oleh Patih Adam; maka orang pun gemparlah. Seri Nara Di­raja pun diberi orang tahu; maka Seri Nara Diraja pun terlalu amarah , lalu menyuruh mengampungkan orang. Maka segala orang pun berkampunglah dengan segala senjatanya; maka di­kepung oranglah rumah Tun Minda. Adapun Patih Adam, duduk juga ia di sisi Tun Minda, ditindihnya paha Tun Minda; maka diurainya sabuknya, diikatkannya pada pinggang Tun Minda, sekerat diikatkannya pada pinggangnya, kerisnya pun dihunusnya. Maka rupa senjata orang yang mengepung itu berlapis-lapis. Maka segala anak periai itu pun melawan, habis mati dibunuh orang; serta mati seorang, diberitahu oleh pe­nakawannya pada Patih Adam, "Pangeran, si anu sampun pejah." Maka sahut Patih Adam, "Dendamene," ertinya biar­lah. Dengan demikian keempat puluhnya habis mati dibunuh orang. Maka diberitahu oleh penakawannya pada Patih Adam, katanya, "Punapa karsa andeka dening peria 'i punika kabeh sampun pejah." Maka sahut Patih Adam, "Dendamene kang sampun pejah ingsun putera dalem ikabela nanging peratu;" ertinya, biarnyalah habis mati semuanya, akan aku anak orang besar ini pun bela aku padalah.  

Hatta maka dinaiki oranglah rumah itu; maka.dilihat orang Patih Adam duduk bertindih paha dengan Tun Minda. Kata Patih Adam, "Jika aku kamu bunuh, anak orang ini pun ku­bunuh." Maka segala kata Patih Adam pun diberi orang tahu pada Seri Nara Diraja. Maka kata Seri Nara Diraja, ''Janganlah Patih Adam itu dibunuh, takut anak hamba dibunuhnya; kerana pada hamba, jikalau seluruh Jawa itu pun sekali habis, jika anak hamba mati tiada hamba samakan."

Maka tiadalah jadi Patih Adam dibunuh orang; maka dikahwinkan oleh Seri Nara Diraja dengan Tun Minda. Adapun Patih Adam selama di Melaka itu, tiada pernah ia bercerai dengan Tun Minda barang sejari juga, barang ke mana ia pergi bersama-sama juga dengan Tun Minda. Setelah datang­lah musim akan kembali ke Jawa, maka Patih Adam pun ber­mohonlah pada Seri Nara Diraja, hendak kembali ke Jawa membawa Tun Minda; maka dikabulkan oleh Seri Nara Diraja. Maka Patih Adam pun mengadap Sultan Mahmud, bermohon hendak kembali ke Jawa; maka dipersalin oleh baginda dengan selengkap pakaian, dan dianugerahi dengan sepertinya.

Setelah itu maka Patih Adam pun kembalilah ke Surabaya. Adapun Patih Adam beranak dengan Tun Minda seorang lelaki, Patih Hussain namanya; itulah moyang Pangeran Surabaya yang kena amuk.

Tiada ulasan: