Isnin, 25 Mei 2015

SULALATUS SALATIN - 104

Tun Biajid Sasar

Maka ada seorang anak Bendahara Lubuk Batu, Tun Biajid namanya, sasaran bahasa kelakuannya; jika ia berjalan di pekan, barang harta orang dilihatnya, yang berkenan pada hatinya, diambilnya. Maka diberi orang tahu pada Bendahara Lubuk Batu, akan perihal itu. Maka oleh Bendahara, jika Tun Biajid berjalan, disuruhnya ikut pada seorang hambanya yang mengiringi membawa emas.

Maka barang' di mana Tun Biajid singgah, setelah ia pergi, datanglah orang yang mengikut itu kepada tempat Tun Biajid singgah itu; ditanyanya, "Apa-apa encik diambil tadi?" Maka kata yang empunya kedai itu, "Anu, yang diambil oleh Encik Biajid." Maka kata orang yang mengikut itu, "Berapa harganya"? Kata yang empunya itu "Se anu harganya." Maka dibayarnya emas seperti kata yang empunya itu. Ada seekor gajah pemberian Bendahara Lubuk Batu ke­pada Tun Biajid; akan gajah itu beberapa kali sudah dijual­kannya.

Apabila didengar Bendahara Lubuk Batu gajah itu dijual Tun Biajid, maka disuruh tebus oleh Bendahara, lalu diberikan pada anaknya yang lain. Setelah dilihat oleh Tun Biajid saudaranya, naik gajah itu, maka disuruh turun oleh Tun Biajid, katanya, "Gajah itu gajahku, pemberian bapaku." Maka saudaranya tiada mau berbantah, turunlah ia dari atas gajah itu; maka gajah itu diambil oleh Tun Biajid, dua tiga bulan kepadanya, dijualkannya pula. Didengar Bendahara, disuruh tebus, tiga empat kali demikian itu.

Tiga kali Tun Biajid diikat oleh ayahnya, sekali sebab membunuh orang; sekali melawar di pintu raja; sekali kerana menampar hamba raja. Maka Bendabara terlalu marah, kata Bendahara pada Seri Wak Raja. "Ikat oleh tuan hamba si Biajid, bawa ke dalam persembahkan ke bawah Duli Yang Dipertuan, suruh bunuh ia. Apa gunanya orang bunuhan demikian ini ditaruh? hamba hendak membunuh dia, hamba takut akan Yang Dipertuan." Maka kata Seri Wak Raja pada Tun Biajid, "Sabda Datuk menyuruh mengikat." Maka Tun Biajid pun menyorongkan  tangannya, katanya, "Mana kehendak hati bapak."

Maka oleh Seri Wak Raja diikatnya Tun Biajid dengan cindai, dibawanya masuk ke dalam, mengadap Sultan Mah­mud Syah. Maka seperti kata Bendahara itu semuanya dipersembahkannya pada baginda. Maka titah Sultan Mahmud Syah, "Bagai-bagai pula Bendahara ini, sebab hamba orang jahat, anak diikat, lepaskan!" Maka dilepaskanlah oleh Seri Wak Raja; maka Tun Biajid dianugerahi persalinan oleh baginda, disuruh bawa kembali kepada Bendahara.

Maka oleh Seri Wak Raja segala titah Sultan Mahmud Syah itu semuanya dikatakannya pada Bendahara. Maka kata Bendahara, "Itulah duli Yang Dipertuan, lamun si Biajid juga hamba ikat, disuruh lepaskan, dianugerahi persalinan makin lelerlah ia; kehendak hati hamba, bunuh ia, supaya yang lain serik." Demikianlah ketiga kalinya. Adapun Tun Biajid, apabila di belakang Bendahara, maka ia berkata pada sama muda-muda, "hamba sedang diikat oleh bapa hamba, dipatutnya hamba; tatkala itu hamba berbaju kesumba, diikatnya hamba dengan cindai natar hijau; sekali hamba berbaju putih, diikatnya hamba dengan cindai natar kuning," maka semua orang mendengar kata Tun Biajid itu suka tertawa.

Tiada ulasan: