Jumaat, 1 Mei 2015

SULALATUS SALATIN-68

Ketiganya Sama Gagah 

Alkisah maka tersebut lah perkataan raja Maluku, negerinya dialahkan oleh Kastilan; maka raja Maluku pun lari ke Melaka. Pada ketika itu Raja Rekan dan Telanai Terengganu pun ada di Melaka mengadap Sultan Alau'd-Din. Maka raja Maluku dipersalin oleh Sultan Alau'd-Din dengan pakaian anak raja ­raja, dan dianugerahi dengan sepertinya. Adapun raja Maluku itu terlalu pandai bersepak raga.

Maka segala anak tuan-tuan yang muda-muda pun bermainlah sepak raga dengan raja Maluku, dan raja Malukulah menjadi ibu. Setelah raga itu datang kepadanya, maka disepaknya raga itu seratus kali, dua ratus kali, maka baharulah diberikannya pada orang lain; maka pada barang siapa hendak diberikannya itu ditunjukkannya, tiada salah lagi. Setelah itu maka ia duduk di atas kerusi ber­hentikan lelahnya, dikipas orang dulu. Maka segala orang muda-muda itu bersepaklah, serta datang raga itu kepada raja Maluku maka disepaknya, berpenanak nasi raga itu di atas, tiada turun lagi, melainkan apabila hendak diberikannya pada orang lain; demikianlah peritahunya raja Maluku itu bersepak raga, dapat dibawanya naik tangga. 

Syahadan akan raja Maluku itu terlalu gagah; jika nyiur duduk umbi, ditetaknya dengan beladau, putus; dan akan Telanai Terengganu pun kuat juga. Jika nyiur duduk umbi, ditikamnya dengan lembing, terus menyebelah. Akan Sultan Alau'd-Din pun perkasa; jika nyiur duduk umbi dipanah baginda terbayang ke sebelah, Maka Sultan Alau'd-Din terlalu kurnia akan raja Maluku dan Telanai Terengganu. Maka ke­tiganya berjanji akan mengambil Maluku dari tangan Kastilan. Pada suatu hari raja Maluku meminjam kuda pada Maulana Yusuf, itulah dibuat orang nyanyian:

Raja Maluku meminjam kuda, Meminjam kuda pada Maulana,
Tuanku nyawa orang muda,
Arif bertambah bijaksana. 

Setelah berapa lamanya di Melaka, maka raja Maluku dan Telanai Terengganu pun bermohonlah pada Sultan Alau'd-Din, masing-masing kembali ke negerinya. Maka kedengaranlah kepada Sultan Muhammad Syah, raja Pahang, bahawa Telanai Terengganu mengadap ke Melaka, tiada memberitahu baginda. Maka Sultan Muhammad Syah pun terlalu murka, maka ba­ginda menitahkan Seri Akar Raja ke Terengganu membunuh Telanai.

Setelah Seri Akar Raja datang ke Terengganu, maka  disuruhnya panggil Telanai, maka Telanai tiada mau datang, katanya, "Adakah adat hulubalang dipanggil oleh samanya hulubalang?" Maka oleh Seri Akar Raja disuruhnya datangi Telanai, disuruhnya bunuh. Setelah Telanai mati maka Seri Akar Raja pun kembalilah ke Pahang. Maka oleh Sultan Muhammad, Terengganu itu diserahkan baginda pada Seri Akar Raja, turun-temurun ke anak cucu Seri Akar Raja juga memegang dia.

Maka sembah Bendahara Pahang pada Sultan Muhammad, "Salah pekerjaan kita membunuh Telanai ini; tiada dapat tiada marah paduka adinda di Melaka." Maka titah Sultan Muhammad, "Apatah ditakutkan pada raja Melaka; kerana aku dekat patut kerajaan di Melaka itu, kerana aku tua daripada Ahmad, lagipun aku sudah hendak dirajakan oleh paduka marhum di Melaka. Berlengkaplah Bendahara dan Orang Kaya-kaya sekalian, aku hendak mengambil kerajaan Melaka daripada Raja Ahmad." Tatkala itu Sultan Muhammad di atas gajah kenaikan baginda yang bernama Geniang itu; maka titah baginda, "Lihatlah kelak, jikalau tiada aku langgar balairung Melaka dengan gajahku ini, begini kelak..." Maka dicubakan baginda gajah itu, dilanggarkan baginda pada balairung Sendiri; maka titah Sultan Muhammad, "Demikianlah kelak balairung Melaka kulanggar." Maka sekalian Orang Besar-besar Pahang pun diam, tiada berbunyi, melihat kelakuan Sultan Muhammad murka itu. 

Adapun segala anak cucu Telanai Terengganu semuanya lari ke Melaka, maka dipersembahkanlah ke bawah duli Sultan Alau'd-Din, "Bahawa Telanai telah dibunuh Sultan Muhammad, sebab mengadap ke Melaka. Seri Akar Raja yang datang membunuh;" dan peri raja Pahang hendak melanggar balairung Melaka, akan merebut kerajaan baginda itu, semuanya diper­sembahkan. Maka Sultan Alau'd-Din pun terlalu murka; titah baginda, "Raja Pahang hendak menunjukkan makarnya kepada kita. Baiklah kita suruh serang negerinya." Maka baginda menyuruh berlengkap hendak menyerang Pahang.

Maka sembah Bendahara Paduka Raja, "Ampun tuanku, beribu-ribu ampun di atas batu kepala patik, pada bicara patik, hamba tua ini, jangan taajal kita membinasakan Pahang itu; barang suatu hal paduka kakanda, tuankulah yang rugi. Baik patik itu Laksamana kita utuskan ke Pahang." Maka titah Sultan Alau'd-Din, "Baiklah, yang mana kata Bendahara kita turut." Maka ada cucu Telanai Terengganu tiga orang lelaki; disuruh Sultan Alau'd-Din peliharakan baik-baik kanak-kanak itu. Megat Sulaiman seorang namanya; Megat Hamzah seorang namanya; dan lagi seorang Megat Omar namanya, Maka Lak­samana pun berlengkaplah; setelah sudah mustaed, maka surat pun diarak oranglah ke perahu. Setelah itu maka Laksamana pun pergilah.

Tiada ulasan: