Isnin, 4 Mei 2015

SULALATUS SALATIN - 89

Rahsia Pembunuhan Raja Zainal

Alkisah maka tersebutlah perkataan peri baik paras saudara Sultan Mahmud Syah, bernama Raja Zainal, seorang pun tiada taranya pada zaman itu; kelakuannya pun terlalu baik, sedap manis, pantas, pangus. Jika baginda berkain memancung, pan­cungnya digantung, daripada hendakkan baik perbuatan pancung itu. Maka ada seekor kuda baginda, Ambangan namanya, terlalu . sangat dikasihi baginda; dekat peraduan baginda itu seruang dilapangkan di sanalah kuda itu ditambatkan, maka dua tiga kali semalam dibanguni baginda.

Apabila Raja Zainal akan berkuda, maka baginda memakai; setelah sudah memakai, maka bergosok bau-bauan, sepasu jebat-jebatan digosokkan baginda kepada kuda itu. Maka pergilah baginda berkuda; maka gemparlah segala lebuh pekan, melihat Raja Zainal lalu itu.

Maka segala anak bini orang dan segala anak dara-dara yang taruhan, sekaliannya beterpaan hendak melihat Raja Zainal;
ada yang menengok dari balik pintu, ada yang menengok dari kisi-kisi,
ada yang menengok dari tingkap,
ada yang menengok dengan menyingkap atap,
ada yang memesukkan dinding,
ada yang memanjat pagar.

Maka rupa pengidah perempuan itu tiadalah tersembunyi lagi, rupa sirih masak, dan gantal, dan lelat, berpuluh-puluh bungkus; bunga Cempaka digubah; bunga melur diangkat berpuluh cepar; bulang-bulang bunga dikarang; gajah gemuling berpuluh cepu; bau-bauan kelembak masak, narawastu beratus cembul, jejebat masak berair mawar; bunga air wangi apatah lagi; maka barang yang berkenaan juga diambil baginda, barang yang tiada berkenan diberikan baginda pada segala orang muda-muda pengiring baginda; maka cabullah negeri Melaka pada masa itu.

Setelah Sultan Mahmud Syah mendengar segala kelakuan Raja Zainal itu, maka baginda terlalu murka, titah baginda, "Jikalau demikian binasalah negeri Melaka ini." Tetapi murka baginda itu tiada zahir, hingga dalam hati juga. Maka Sultan Mahmud menyuruh memanggil hamba raja yang kepercayaan, dua tiga orang. Setelah mereka itu datang, maka ditanya ba­ginda, "Siapa kamu dapat membunuh Raja Zainal, tetapi seorang pun jangan tahu." Maka seorang pun tiada bercakap, lalu semua orang itu pulang ke rumah masing-masing. Setelah sunyi, maka dipanggil baginda orang penunggu pintu-angkat halaman, Hang Berkat namanya; maka titah Sultan Mahmud, "Dapatkah engkau membunuh Raja Zainal, seorang pun jangan tahu?" Maka Hang Berkat bercakap. Maka titah bagin­da, "Jika sungguh seperti katamu itu, engkau kuakui saudara."

Setelah hari malam, ketika sunyi orang tidur, maka Hang Berkat pun pergilah ke rumah Raja Zainal. Telah datang ke rumah Raja ZainaI, maka Hang Berkat pun naik daripada tempat kuda itu, dilihatnya Raja Zainal sedang tidur cendera; maka oleh Hang Berkat ditikamnya dada Raja Zainal terus ke belakangnya. Setelah Raja Zainal merasai luka, maka baginda meraba kerisnya, tiada bertemu, lalu baginda melambung-­lambung dirinya seperti ayam disembelih. Maka Hang Berkat pun turun kembali, maka Raja ZainaI pun matilah; maka orang pun gempar mengatakan Raja Zainal mati ditikam pen­curi .

Maka gempar itu sampai ke dalam, maka Sultan Mahmud Syah pun keluar bertitah, "Siapa ada di bawah istana aku ini?" Maka sembah Hang Berkat, "Patik semua ada tuan­ku, empat lima orang." Maka titah baginda, "Gempar apa itu?" Maka sembah Hang Berkat, "Entah tuanku, patik tiada periksa." Maka titah baginda, "Pergi engkau lihat." 

Maka Hang Berkat pun pergilah melihat; setelah ia datang maka sembah Hang Berkat, "Paduka adinda, Raja Zainal konon tuanku, sudah mangkat, ditikam orang pencuri; yang menikam itu tiada berketahuan." Maka Sultan Mahmud Syah pun tahulah akan Hang Berkat yang membunuh Raja Zainal itu. Maka titah baginda, "Pergilah engkau kampungkan segala hamba raja." Maka Hang Berkat pun menyembah, lalu pergi mengerahkan hamba raja masuk. Sekaliannya pun berkam­punglah, dan segala Orang Besar-besar semuanya datang, maka Sultan Mahmud pun berangkat mendapatkan mayat Raja Zainal, hari pun siang.

Maka mayat Raja Zainal pun ditanamkan oranglah, seperti adat anak raja-raja mati. Setelah sudah, maka Sultan Mahmud pun berangkatah kembali ke istana baginda. Selang berapa lama antaranya, maka Hang Berkat digelar oleh Sultan Mahmud, "Sang Sura", terlalu sangat dikasihi baginda, diaku baginda saudara.

Tiada ulasan: