Isnin, 25 Mei 2015

SULALATUS SALATIN - 100

Tun Hassan Temenggung Cuba Di"beli"

Maka ada seorang biaperi di Melaka terlalu kaya, Ali Manu Nayan namanya; apabila orang datang bermain ke rumahnya, maka diberinya kain, atau emas, atau barang benda yang gharib-gharib. Maka segala Orang Besar-besar dan hulubalang Melaka semuanya datang bermain ke rumahnya, melainkan Tun Hassan Temenggung juga yang tiada datang ke rumahnya. Pada suatu hari, Tun Hassan Temenggung duduk di balainya dihadap orang banyak, maka Ali Manu Nayan pun datang duduk, maka katanya pada Tun Hassan Temenggung, "Orang Kaya, semua Orang Besar-besar dalam Melaka ini datang ke rumahku, melainkan Orang Kaya juga yang tiada datang, ji­kalau dapat mari apa Orang Kaya bermain-main ke rumahku, hingga berdiri juga di hadapan kedaiku, sepuluh tahil emas kupersembahkan."

Maka kata Tun. Hassan Temenggung, "Nuni haram zadah! Aku hendak engkau beri makan sedekah? Jika pada bapak-bapakmu yang lain boleh!" Adapun akan adat segala orang muda-muda Tun Hassan Temenggung, apabila ia berjalan tiada berbelanja, maka ia berkata pada Tun Hassan Temenggung, "Tunku, sekarang lebuh kita tiada betul, banyak kedai yang menganjur, baik juga tuanku membetuli; kalau-kalau Yang Dipertuan berang­kat, dilihat baginda lebuh tiada betul, murka kelak akan tun­ku." Maka kata Tun Hassan Temenggung, "Baiklah, pergilah kamu semua perbetul, rentangi tali lebuh itu." Maka segala orang muda-muda Tun Hassan Temenggung pun pergilah dengan segala pertanda merentang tali; maka oleh segala mereka itu, pada Tengah rumah saudagar yang kaya-kaya itu direntanginya tali, disuruhnya roboh.

Maka segala saudagar itu menyorong, ada yang seratus, ada yang dua ratus, ada yang tiga ratus seorang-seorang; maka diambil oleh segala orang muda-muda Tun Hassan Temenggung diperbahagikan­nyalah dengan pertanda sekalian, itulah akan makanannya. Maka tali itu pun diperbenamya mengikut seperti yang betul­nya; segala kedai yang menganjur itu juga disuruhnya buang.

Tiada ulasan: