Jumaat, 1 Mei 2015

SULALATUS SALATIN-59

Kitab Duri'l-Mazlum 

Alkisah maka tersebutlah perkataan seorang pendita, Maulana Abu Ishak namanya, terlalu faHaru pada ilmu tasauf. Maka tuan itu tawaf di Kaabah berapa lamanya, Sentiasa dengan air sembahyang juga, tiada hadas lagi, melainkan pada sebulan dua kali ia mengambil air sembahyang. Maka dikarangnya se­buah kitab dengan dua bahasa, suatu bahasa zat, kedua bahasa  sifat;* diriamainya Duri'l-mazlum ().

Maka segala orang yang banyak semuanya memuji dia. Setelah didengar oleh bondanya, segala orang memuji anaknya itu, maka kata bondanya, "Apa tuan-tuan semua pujikan pada Abu Ishak, kerana ia malas; dengan semudanya itu, pada sebulan dua kali mengambil air sembahyang. Aku dengan tuaku ini pada se­bulan sekali jua mengambil air sembahyang." Hatta setelah sudah kitab itu, maka Maulana Abu Ishak pun menyuruh memanggil seorang muridnya, Maulana Abu Bakar namanya; maka diajarkannya kitab Duri'l-mazlum itu kepadanya, Maka kata Maulana Abu Ishak, "Pergilah engkau ke Melaka, beri .fatwa olehmu segala orang di bawah angin." Maka sahut Maulana Abu Bakar, "Baiklah, tetapi kitab ini tuan buat dengan dua bahasa; hanya jika ditanyai orang Hamba pada bahasa zat dan bahasa sifat, seperti pengajar tuan itulah Hamba jawabkan. Jikalau ditanyai orang bahasa af'al, apa jawab Hamba kelak?" Maka kata Maulana Abu Ishak, "Benar katamu itu." Maka dikarangnya pula bahasa af'al, maka jadi­lah kitab Duri'l-mazlum itu tiga bahasa. 

Setelah sudah, maka Maulana Abu Bakar pun turunlah ke bawah angin membawa kitab itu, menumpang kapal dari Jeddah ke Melaka, Setelah berapa lamanya di laut, sampailah ke Melaka, Maka sangat dipermulia oleh Sultan Mansur Syah akan Maulana Abu Bakar. Kitab Duri'l-mazlum itu disuruh baginda arak lalu ke balairung. Maka Sultan Mansur Syah pun bergurulah pada Maulana Abu Bakar; maka sangatlah dipuji oleh Maulana Abu Bakar akan Sultan Mansur Syah, terlalu amat terang hati; banyaklah ilmu diperoleh baginda, Maka oleh Sultan Mansur Syah Duri'l-mazlum itu disuruh ertikan ke Pasai kepada Makhdum Patakan. Maka Duri'l-mazlum pun diertikan, setelah sudah, dihantarkan ke Melaka; maka terlalu sukacita Sultan Mansur, Syah melihat Duri'l-mazlum sudah bermakna itu, Maka Duri'l-mazlum itu ditunjukkan baginda pada Maulana Abu Bakar, maka berkenanlah Maulana Abu Bakar akan makna Duri'l-mazlum itu; beberapa pujinya akan Tuan Patakan.

Maka segala Orang Besar-besar Melaka sekaliannya pun bergurulah pada Maulana Abu Bakar, melainkan

*Naskhah Abdullah - bahas zat, kedua bahas sifat hlm. 168. Naskhah Shellabear - bahas zat, kedua bahas sifat hlm. 127.

Kadi Melaka yang tiada berguru, Kadi Yusuf namanya. Ada­pun akan Kadi Yusuf itu, daripada anak cucu makhdum yang pertama mengislamkan segala orang Melaka itu. 

Sekali persetua, Kadi Yusuf hendak pergi sembahyang Jumaat, lalu betul-betul di muka pintu Maulana Abu Bakar. Tatkala itu Maulana Abu Bakar ada berdiri di pintunya, maka dilihat oleh Kadi Yusuf akan Maulana Abu Bakar dikelilingi oleh cahaya seperti sumbu dian dikelilingi apinya, demikian­lah rupanya. Maka Kadi Yusuf segera berlari datang menyembah pada Maulana Abu Bakar; maka segera disambutnya se­raya tersenyum. Maka Kadi Yusuf pun bergurulah kepada Maulana Abu Bakar, setelah itu maka Kadi Yusuf pun junun­lah, maka ia memecat dirinya daripada Kadi, bernama Maulana Yusuf. Maka anaknya pula menjadi Kadi, bernama Kadi Mu­nawar. 

Arakian maka Sultan Mansur Syah pun menitahkan Tun Bija Wangsa ke Pasai, bertanyakan suatu masalah, "Segala isi syurga itu kekalkah ia dalam syurga; dan segala isi neraka itu kekalkah ia dalam neraka," dan membawa emas urai tujuh tahil, dan membawa perempuan dua orang, peranakan Meng­kasar, Dang Bunga namanya seorang, dan anak biduanda Muar, Dang Bibah namanya seorang. Adapun bingkisan Sultan Mansur Syah akan raja Pasai, kimka kuning berbunga, sepucuk; kimka ungu berbunga, sepucuk; nuri merah seekor, kakatua ungu seekor.

Maka titah Sultan Mansur Syah pada Tun Bija Wangsa, "Tanyakan oleh Tun Bija Wangsa pada segala pendeta di Pasai, akan masalah ini; barang siapa dapat mengatakan dia, emas urai tujuh tahil dan perempuan dua orang itu, Tun Bija Wangsa berikanlah kepadanya; dan kata yang dikatakannya itupun tabalkan oleh Tun Bija Wangsa, bawa ke mari," Maka sembah Tun Bija Wangsa, "Baiklah tuan­ku." Maka surat ke Pasai serta bingkisan itu pun disuruh arak ke perahu dengan tertib kerajaan; maka segala alat mengarak surat itu, semuanya pergi sekali dengan Tun Bija Wangsa. Maka Tun Bija Wangsa pun pergilah. 

Antara berapa hari di laut, sampailah ke Pasai. Maka oleh Raja Pasai surat dari Melaka itu disuruh arak dengan seperti­nya, serta dengan sempurna kebesaran dan kemuliaan. Se­telah datang ke balai, maka disuruh baca pada khatib, serta menyelampai tetampan, demikian bunyinya; "Salam doa paduka kakanda, datang kepada paduka adinda Seri Sultanu'I­mu'azzam wal-malikul-mukarram zillu 'llah fi'l-alam.

Kemu­dian daripada itu kiranya, paduka kakanda menyuruhkan patik itu Tun Bija Wangsa dan Tun Rakna mengadap paduka adinda, dan bertanyakan suatu masalah, hendaklah dikatakan oleh segala pendeta dalam Pasai kebenarannya. Cenderamata paduka kakanda akan paduka adinda, kimka kuning berbunga sepucuk, kimka ungu berbunga sepucuk, dan nuri merah se­ekor, kakatua ungu seekor; jangan kiranya diaibkan, daripada tanda tulus dan mesra juga, adanya." Maka terlalulah sukacita raja Pasai mendengar bunyi surat itu, Maka titah Sultan Pasai pada Tun Bija Wangsa, "Apa pesan saudara kita pada Tun Bija Wangsa?" Maka sembah Tun Bija Wangsa, "Tuanku, akan titah paduka kakanda menyuruh bertanya akan masalah 'segala isi syurga dan isi neraka itu, kekalkah dalam syurga dan dalam neraka? Atau tiadakah?' Barang siapa dapat mengatakan dia dengan kebenaran kata ini, emas urai tujuh tahil dan perempuan dua orang di­berikan pada orang itu; dan kata itu pun disuruh paduka kakanda tabalkan bawa ke Melaka. " 

Maka Sultan Pasai segera menyuruh memanggil Makhdum Mua; maka ia pun datanglah, dibawa duduk sama-sama oleh Sultan Pasai. Maka kata Sultan Pasai pada Makhdum Mua, "Tuan, raja Besar menitahkan Tun Bija Wangsa ke mari, ber­tanyakan masalah segala isi syurga dan isi neraka itu; kekalkah isi syurga itu, dan kekalkah isi neraka itu, atau tiadakah? Hendaklah tuan beri kehendaknya, supaya jangan memalukan kita." Maka kata Makhdum Mua, "Adapun segala isi syurga, kekal dalamnya, sabit dengan Quran, yang tersebut: 'Innal-lazina amanu wa 'amilus-salihati ulaikahum khairul-bariyah; Jazauhum 'inda rabbihlm jannatu 'adnin tajri mintahtihalanhar khalidina fiha abada,' "Demikian Iagi dalam neraka, isinya kekal juga ia dalam­nya, seperti firman Allah Taala: 'Innal-lazina kafaru min ahlil-kitabi uial-musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaikahum syarrul-bariyah," Maka sahut Tun Bija Wangsa, "Tiadakah lain daripada itu?"

Maka kata Makhdum Mua, "Tiadalah lain lagi daripada itu, kerana: khalidina fiha abada; betapa lain Iagi." Tatkala itu Tun Hassan, murid Makhdum Mua pun ada juga duduk. Maka ia memalis, tiada ia berkenan akan kata Makhdum itu. Maka Raja pun masuklah, dan segala yang mengadap pun masing-masing kembalilah ke rumahnya,

Setelah hari petang, maka Sultan Pasai pun pergi ke rumah Makhdum Mua. Maka titah Sultan Pasai pada Makhdum Mua, "Adapun bagaimana kata tuan pada utusan tadi, jikalau seperti kata ini adalah orang Melaka pun tahu akan dia; meng­apa pula maka ditanyakannya pada kita ke mari, kalau-kalau ada lain daripada ini juga dikehendakinya." Maka kata Makh­dum Mua, "Tiada lagi, kepada Hamba demikianlah; kepada syah alam betapa benarnya?" Maka kata raja Pasai, "Kalau-kalau demikian kehendaknya." Maka sembah Makhdum Mua, "Benarlah sabda syah alam itu, apa daya kita lagi, kerana kata yang diperhamba sudah terlanjur kepadanya; malulah hamba membaliki dia,"

Maka kata raja Pasai, "Mudah juga peker­jaan itu, apabila hamba sudah kembali, tuan suruh panggil utusan itu, maka tuan kata padanya, "Tadi, sedang tuan ber­tanya di hadapan khalayak, maka demikian kata Hamba, sekarang pada tempat sunyi Hamba katakanlah yang tahkik­nya, inilah dia." 

Maka Makhdum Mua pun menyuruh memanggil Tun Bija Wangsa, Maka Tun Bija Wangsa pun datang; maka diperjamu­nya makan oleh Makhdum Mua. Setelah sudah makan, maka dibawanya kepada tempat yang sunyi, maka kata Makhdum Mua pada Tun Bija Wangsa, "Tadi tuan bertanya pada hamba tengah majlis, di hadapan segala khalayak yang banyak, maka demikian kata hamba; sekarang hamba katakanlah pada tuan hamba yang tahkiknya, inilah ia." Maka Tun Bija Wangsa pun terlalu sukacita mendengar kata Makhdum Mua itu; emas urai yang tujuh tahil dan perempuan yang dua orang itu pun di­berikannya pada Makhdum Mua, Maka 'kata' ditabalkannya, dibawanya turun ke perahu. Maka raja Pasai pun bertanya, "Gendang apa yang berbunyi tengah malam ini?" Maka sem­bah Penghulu Bujang, bergelar Tun Jana Bebiri, "Tuanku, 'kata' yang ditanyakan oleh Makhdum Mua itulah ditabalkan­nya." Maka Sultan Pasai pun diamlah. Maka oleh Makhdum Mua, emas urai yang tujuh tahil dan perempuan sekaliannya itu, dipersembahkannya kepada raja Pasai; maka titah raja Pasai, "Apa gunanya pada hamba sekalian itu, ambillah akan tuan." Maka oleh Makhdum, akan Dang Bibah dinamainya Dang Lela Bendahari. 


Setelah hari siang, maka Tun Bija Wangsa pun bermohon­lah kepada raja Pasai. Maka raja Pasai pun membalas surat raja Melaka, dan beberapa bingkisan baginda; maka diarak ke perahu dengan sepertinya. Maka Tun Bija Wangsa dan Tun Rakna pun dipersalin dengan selengkapnya; setelah itu kedua utusan itu pun bermohonlah kepada raja Pasai, turunlah ber­sama-sama surat itu ke perahu lalu belayar.

Berapa lama di laut, maka sampailah ke Melaka; surat masalah itu diarak dahulu, kemudian surat raja Pasai. Maka terlalu sukacita Sultan Mansur Syah mendengar jawab masalah itu, dan di­bawakan pada Maulana Abu Bakar Maka beberapa puji baginda akan Makhdum Mua. Wallahu a'lamu bis-sawab wa ilaihil-marji'u wal-ma 'ab.

Tiada ulasan: