Isnin, 4 Mei 2015

SULALATUS SALATIN-78

Titisan Keturunan Bendahara Seri Maharaja

Ada seorang lagi anak Bendahara Seri Maharaja, Tun Biajid Rupat namanya disebut orang, bergelar Seri Petam, beristeri­kan Tun Cendera Panjang, anak Seri Bija Diraja Datuk Bongkok, beranak seorang lelaki bernama Tun Abdullah. Seorang lagi Tun Lela Wangsa gelarnya, lain bondanya; anak gundik Bendahara Seri Maharaja seorang perempuan bernama Tun Benggala, bergelar Tun Nila Wangsa, disebut orang Datuk di Bukit, duduk dengan Orang Kaya Tun Abu Syahid, beranak­kan Orang Kaya Tun Hassan. 

Sebermula akan Tun Hassan Temenggung, anak Benda­hara Seri Maharaja, beranak seorang lelaki bernama Tun Mad Ali, terlalu baik sikapnya, ialah beranakkan Tun Jenal; dan Tun Jenal beristerikan Tun Cina, beranakkan Tun Genggang yang disebut orang Datuk Sayung, berlakikan Tun Ahmad yang bergelar Paduka Raja, beranakkan Tun Muhammad, bergelar Bendahara Paduka Raja, beristerikan Tun Aminah, anak Tun Kadut, cucu Seri Amar Bangsa Tun Pang; itulah yang disebut orang Datuk Bendahara yang ke Aceh.

Maka Datuk yang ke Aceh beranak dengan Tun Aminah tiga orang lelaki, dan perempuan seorang, Tun Gembuk namanya; yang lelaki seorang Tun Anum namanya, bergelar Seri Maharaja, menjadi Bendahara; dan Tun Jenal seorang namanya, bergelar Bendahara Paduka Raja, yang disebut orang Datuk Sekudai; seorang Tun Mad Ali namanya, bergelar Paduka Maharaja, dia pun menjadi Bendahara juga. Seorang lagi anak gundik Datuk yang ke Aceh, Tun Rembau namanya, bergelar Seri Paduka Tuan di Aceh, menjadi panglima Bandar Darul Salam. Adapun Bendahara Seri Maharaja Tun Anum beranak tiga orang, yang tua lelaki bernama Tun Kiai, bergelar Paduka Maharaja; dua perempuan, seorang bernama Tun Emas Irang, yang bongsu bernama Tun Putih, duduk dengan Tun Ahmad, anak Datuk Sekudai, beranak tiga orang; yang tua bernama Tun Besar, yang Tengah bernama Tun Fatimah, dan yang bongsu lelaki bernama Tun Biajit.

Adapun Paduka Maharaja Tun Kiai pun banyak anak; Tun Emas Anum, seorang namanya; Tun Emas Radin seorang namanya; Tun Dagang seorang namanya; Tun Abdullah se­orang namanya; Tun Sandang seorang namanya, dan perem­puan seorang bernama Tun Ciai.

Akan Datuk Sekudai pun banyak beranak;
Tun Ahmad seorang namanya, bergelar Paduka Raja, menjadi Temenggung; seorang bernama Tun Kelang, bergelar Raja Indera Bongsu;
seorang bernama Tun Mutahir, bergelar Tun Nara Wangsa;
seorang bernama Tun Hamzah, bergelar Seri Paduka Tuan;
se­orang bernama Tun Perak, bergelar Seri Amar Bangsa;
seorang bernama Tun Dagang, bergelar Seri Maharaja;
seorang bernama Tun Isap;
dan yang perempuan Tun Emas Ayu seorang namanya;
Tun Mariah seorang namanya;
Tun Fatimah seorang namanya, duduk dengan Seri Pikrama Raja, Tun Emas Dagang, anak Orang Kaya Besar Tun Muhammad;
dan Tun Kasa seorang namanya;
Tun Gembuk seorang namanya, berlakikan Paduka Seri Indera Tun Mahmud, anak Seri Asmara Tun Itam; dan Tun Selat seorang namanya, dan Tun Jendul seorang namanya.

Adapun Bendahara Paduka Raja Tun Mad Ali, beranak tiga orang juga, yang perempuan bernama Encik Raja, timang ­timangan Raja Emas Bongsu, duduk dengan Raja Kecil Besar, Sultan Inderagiri; dan Raja Sulaiman; dan seorang bernama Tun Rantau, bergelar Bendahara Seri Maharaja, beristerikan Tun Kecik, anak Paduka Tuan, Tun Kuri, anak Maharaja Diraja Tun Isap. Maka Tun Rantau dengan Tun Kecik beranak dua orang; seorang perempuan dan seorang lelaki; yang perempuan bernama Tun Embong, yang lelaki bernama Tun Muhammad; anak gundik seorang perempuan bernama Tun Amah, seorang lelaki Tun Hassan namanya. Seorang anak Bendahara Paduka Raja Tun Mad Ali, Tun Habab namanya, bergelar Tun Pikrama beristerikan Tun Rubiah, anak Seri Perdana Menteri Tun Mansur, beranakkan Tun Mat Ali, timang-timangnya Tun Sulong. 

Akan Tun Rembau, Seri Paduka Tuan yang di Aceh, ber­anak empat orang dengan anak Bendahara Perak, Tun Aceh seorang namanya, bergelar Bendahara Daru'l Salam; Tun Perak seorang namanya, bergelar Raja Indera Bongsu, beristerikan anak Maharaja Tun Jiba, beranak tiga orang yang lelaki bernama Tun Jiba, bergelar Tun Nara Wangsa; seorang lagi perempuan duduk dengan Seri Paduka Megat Mansur, menjadi panglima bandar. Banyak lagi anak Seri Paduka Tuan Tun Rembau, tiadalah kami sebutkan lagi, kalau jemu orang yang  mendengar dia; anak cucu yang didapati oleh Datuk itu lima puluh banyaknya.

Akan Seri Nara Diraja, kakak Bendahara Seri Maharaja jadi penghulu Bendahari juga; beranak lima orang, yang tua sekali lelaki, Tun Ali namanya; seorang lagi perempuan Tun Kudu namanya, diperisteri oleh Sultan Mahmud, disuruh panggil pada segala orang dalam "Datuk Tuan", penyebutan segala anak cucu "Datuk Putih "; yang Tengah lelaki, Tun Hamzah namanya; seorang lagi Tun Mahmud namanya ber­gelar Tun Nara Wangsa, beristerikan anak Tun Isap Berakah, bergelar Bendahara Seri Maharaja, itulah disebut orang Datuk Tua; beranakkan Tun Ahmad, bergelar Paduka Raja, duduk dengan Tun Genggang, beranakkan Tun Seri Lanang, bergelar Paduka Raja, menjadi Bendahara; ialah beranakkan Bendahara Seri Maharaja, dan Bendahara Paduka Raja, dan Bendahara Paduka Maharaja, dan Seri Paduka Tuan. Seorang lagi anak Seri Nara Diraja yang bongsu perempuan, Tun Putih namanya.  

Adapun Tun Abdul, adik Bendahara Seri Maharaja, bergelar Seri Nara Wangsa, itu pun banyakjuga anaknya, beberapa orang lelaki dan perempuan; yang perempuan seorang duduk dengan Orang Kaya Tun Rana, beranakkan Tun Dolah, dan Tun Hidap Panjang, bapa Datuk Jawa, dan Datuk Jawa itu Datuk Singgora, seorang lagi perempuan, Tun Minda nama­nya, diangkatanak oleh Seri Nara Diraja.

Tiada ulasan: