Isnin, 4 Mei 2015

SULALATUS SALATIN-83

Sulatus Salatin: Sejarah Melayu XI  

Seri Wak Raja Dengan Gajah Pahang Peri Cantiknya Paras Anak Bendahara Pahang 
Tun Teja Dilarikan Ke Melaka Pertempuran di Laut Pulau Keban Gajah Sultan Pahang Pula Dilarikan Bersyaikh Diri di Lubuk Pelang Rahsia Pembunuhan Raja Zainal 
Sultan Mahmud Syah Serba-Salah Seri

Wak Raja Dengan Gajah Pahang

ALKISAH maka tersebutlah perkataan Sultan Muhammad, raja Pahang yang pertama, telah mangkat; maka tinggal anakanda baginda tiga orang lelaki, seorang bernama, Raja Abdul Jamal; seorang bernama Raja Muzaffar; dan seorang bernama Raja Ahmad. Maka anakanda baginda Raja Jamallah kerajaan, menggantikan ayahanda baginda; gelar baginda di atas kerajaan Sultan Abdul Jamal Syah. Baginda beristerikan saudara Sultan Mahmud, beranak seorang lelaki bernarna Raja Mansur, terlalu baik parasnya. .

Adapun akan Bendahara Pahang pada masa itu, Seri Amar Bangsa Diraja gelarannya; dia ada beranak seorang perempuan, Tun Teja Ratna Menggala namanya, terlalu baik parasnya; dalam negeri Pahang seorang pun tiada samanya pada zaman itu, Pada barang lakunya sedap manis, penglipur lara tiada berbagai; dan akan Tun Teja itu jika lada sulah dikesipnya dengan giginya, betul belah dua, tiada sipi; demikianlah peri akasnya.

Maka.hendak dibuat isteri oleh Sultan Abdul Jamal akan Tun Teja itu; maka Bendahara Pahang pun kabullah, sekadar lagi bertangguh musim datang akan bekerja, Maka Sultan Abdul Jamal pun menitahkan Seri Wangsa Diraja mengadap ke Melaka membawa rahab, dan memberi tahukan ayahanda baginda sudah mangkat itu. Maka surat pun diarak orang ke perahu, dan Seri Wangsa Diraja pun pergi­lah.

Beberapa lamanya di jalan sampailah ke Melaka. Maka Sultan Mahmud pun keluarlah ke balairung dihadap orang; maka surat disuruh bagindajemput seperti adat sediakala juga. Setelah sudah surat datang ke balai, lalu dibaca, demikian bunyinya: "Patik itu Abdul Jamal, dan patik itu Muzaffar, dan patik itu Ahmad, empunya sembah, datang ke bawah duli Yang Dipertuan. Adapun akan paduka ayahanda telah kembali ke rahmat Allah; kalu inna li'llahi wa inna ilaihi raji'un." Setelah Sultan Mahmud mendengar paduka ayahanda baginda itu mangkat, tujuh hari baginda tiada nobat. Setelah itu maka baginda menitahkan Seri Wak Raja menghantar dian dan setanggi, dan menabalkan Sultan Abdul Jamal sekali, serta menobatkan baginda, kerana baginda,belum nobat; sebab itulah Sultan Mahmud menitahkan Seri Wak Raja ke Pahang. Maka Seri Wak Raja pun berhadirlah perahunya; maka Seri Wangsa Diraja pun dipersalin baginda, dan surat pun diarak­lah ke perahu Seri Wak Raja.

Maka Seri Wak Raja pun pergi­lah ke Pahang, bersama-sama dengan Seri Wangsa Diraja. Setelah berapa lamanya di jalan, maka sampailah ke Pahang. Maka Sultan Abdul Jamal pun keluar dihadap orang di balairung; maka baginda segera menyuruh menjemput surat, seperti adat dahulu juga; setelah datang ke balairung, maka surat pun dibaca orang, demikian bunyinya: "Salam doa paduka adinda, datang kepada paduka.kakanda; adapun yang telah berlaku pada hukum Allah itu, apatah daya kita akan menyalahi dia; itulah maka paduka adinda menitahkan patik itu Orang Kaya Seri Wak Raja menabalkan paduka kakanda." Maka Sultan Abdul Jamal pun terlalu sukacita mendengar bunyi surat itu. Maka Seri Wak Raja pun naik menjunjung duli, serta dikumiai sirih seperti adat. 

Hatta maka Sultan Abdul Jamal pun memulai pekerjaan akan tabal itu; berjaga-jaga tujuh hari, tujuh malam. Maka Sultan Abdul Jamal pun ditabalkan oleh Seri Wak Raja. Se­telah itu maka Seri Wak Raja pun bermohon hendak kembali ke Melaka; maka titah Sultan Abdul Jamal pada Sed Wak Raja, "Nantilah dahulu, mari kita menjerat gajah; kerana musim ini gajah akan turun, terlalu sekali suka orang menjerat gajah." Maka sembah Seri Wak Raja, "Tuanku, jikalau ada kurnia duli tuanku, patik mohon juga kembali; kerana jika patik tiada keluar dalam bulan ini, nescaya angin pun turun­lah, jadi lambatlah patik di sini, murka kelak paduka adinda; akan tetapi patik terlalu sangat hasrat hendak melihat orang menjerat gajah. Dapatkah gerap dengan gajah jinak ini kita lepaskan dalam negeri, maka kita suruh jerat?" Maka titah Sultan Abdul Jamal, "Entah, dapat gerangan."

Maka baginda menyuruh memanggil bomor yang tahu-tahu dalam negeri Pahang itu. Maka sekaliannya pun datang; maka dikatakan baginda pada segala bomor itu seperti kehendak Seri Wak Raja. Maka sembah segala bomor itu, "Sedang gajah liar lagi dapat kita jerat, ini konon gajah jinak." Maka kata Seri Wak Raja, "Cubalah jerat, Hamba hendak melihat orang menjerat gajah." Maka oleh Sultan Abdul Jamal, disuruh baginda lepaskan seekor gajah jinak, maka dikepung oranglah dengan beberapa ekor gajah yang lain, dan beberapa orang bomor yang tahu memegang jerat, seperti laku orang menjerat gajah liar, demikianlah rupanya.

Maka disaukkannyalah jerat itu pada kaki gajah yang dilepaskan itu, tiada kena; terkena pada kaki gajah yang lain, dan terkena kepada leher samanya bomor dan pada kakinya, rebah limpah tertiarap. Maka segala bomor itu pun hairanlah akan dirinya; maka sembah segala bomor itu pada Sultan Abdul Jamal, "Ampun tuanku, tiadalah dapat patik sekalian menjerat gajah di hadapan Orang Kaya Seri Wak Raja ini, kerana sangat terlalu tahu kepada gajah." Maka Sultan. Abdul Jamal terlalu malu melihat perihal itu, lalu baginda masuk ke dalam istana; maka segala yang mengadap pun masing-masing pulang ke rumahnya.

Setelah keesokan harinya, maka oleh Sultan Abdul Jamal gajah baginda yang bernama Gempal itu, disuruh baginda gosoki minyak, terlalu licin; tiada diberi baginda bertekan se­kadar berjijak juga. Adapun akan Gempal itu buntutnya terlalu curam, sehingga dua orang juga yang dapat duduk di atasnya, jika tiga orang nescaya jatuh; dua itu pun jikalau bertekan maka dapat duduk. Setelah itu maka Sultan Abdul Jamal pun naiklah ke atas Gempal itu, lalu berjalan ke rumah Seri Wak Raja.

Maka Seri Wak Raja diberi orang tahu, "Yang Dipertuan Pahang berangkat datang." Maka Seri Wak Raja segera turun berdiri di tanah; maka titah Sultan Pahang, "Tuan, mana anakanda? Mari hendak beta bawa naik gajah." Maka sembah Seri Wak Raja, "Ada tuanku." Pada hatinya, "Hendak dibunuh bagindakah anakku ini? Gajah yang demikian curam punggungnya, tiada diberinya bertekan, dan diminyakinya pula. Setelah demikian fikirnya, maka Seri Wak Raja pun menyeru anaknya, katanya, "Umar! Umar! Mari engkau, Sultan hendak membawa engkau bergajah."

Maka Tun Umar pun segera datang, maka oleh Seri Wak Raja, dibisiknya sesuatu pada Tun Umar. Setelah sudah, maka Sultan Abdul Jamal pun menderumkan gajah, maka Tun Umar pun segera naik ke buntut gajah itu. Maka gajah itu pun berdirilah, lalu berjalan ke Air Hitam. Maka oleh Sultan Abdul Jamal, pada cenderung yang tinggi-tinggi dengan terjalnya, di sana dibawa baginda bergajah naik turun; pada hati baginda supaya Tun Umar jatuh; oleh Tun Umar apabila dirasainya dirinya akan terge­lulur, maka ditekannya pinggang gajah itu dengan isyarat; maka berapa pun digerak oleh Sultan Pahang, tiada juga gajah itu berjalan; daripada sangat digerak baginda, kakinya yang di hadapan terkapai-kapai hendak berjalan, kakinya yang di belakang tiada juga bergerak. Setelah baiklah pada rasa Tun Umar duduknya, maka dilepaskannyalah, maka baharulah gajah itu berjalan; dua tiga kali pun demikian juga. Maka Sul­tan Abdul Jamal pun terlalu hairan, maka baginda pun kem­balilah ke istana baginda. 

Setelah itu maka Seri Wak Raja pun bermohonlah kembali. Maka Sultan Abdul Jamal pun membalas surat dan memberi persalin akan Seri Wak Raja. Maka surat pun diarak oranglah ke perahu; setelah itu maka Seri Wak Raja pun kembalilah ke Melaka. Maka surat pun diarak oranglah ke dalam, maka sampai lalu dibaca. Maka Sultan Mahmud Syah pun terlalu suka­cita mendengar bunyi surat itu, dan mendengar kelakuan Seri Wak Raja tatkala di Pahang itu; beberapa puji baginda akan Seri Wak Raja, dan dianugerahi persalin dengan sepertinya. Maka Seri Wak Raja pun berkhabarkan peri baik parasnya Tun Teja, anak Bendahara Pahang, tiadalah ada samanya se­orang jua pun pada zaman ini; tetapi sudah bertunangan dengan Sultan Pahang, hampirlah akan duduk.

Tiada ulasan: