Isnin, 20 April 2015

SULALATUS SALATIN -1 TUN SERI LANANG

Menjunjung Titah Raja  

Wa ba'adahu adapun kemudian dari itu telah berkata fakir yang insaf akan lemah keadaan dirinya, dan singkat penge­tahuan ilmunya; dan pada suatu masa bahawa fakir duduk pada suatu majlis dengan Orang Besar-besar berSerida gurau. Pada antara itu ada seorang Orang Besar, terlebih mulianya dan terlebih besar martabatnya daripada yang lain.

Maka ber­kata ia kepada fakir, "Hamba dengar ada Hikayat Melayu dibawa oleh orang dari Goa; barang kita perbaiki kiranya dengan istiadatnya, supaya diketahui oleh segala anak cucu kita yang kemudian daripada kita, dan boleh diingatkan oleh segala mereka itu. Dan adalah beroleh faedah ia daripadanya."

Setelah fakir mendengar demikian, jadi beratlah atas anggota fakir allazi murakkabun 'ala jahlihi, Tun Muhammad namanya, Tun Seri Lanang timang-timangannva, Paduka Raja gelarannya, Bendahara, anak Orang Kaya Paduka Raja, cucu Bendahara Seri Maharaja, cicit Bendahara Tun Narawangsa, piut Bendahara Seri Maharaja, anak Seri Nara Diraja Tun Ali, anak baginda Mani Purindanqaddasallahu sirrahum, Melayu bangsanya, dari Bukit Si Guntang MaHaruiru, Malakat, negeri­nya Batu Sawar Darul 'I-salam.

Demikian katanya: "Tatkala  hijratul-nabiyi sallallahu 'alaihi wa sallama seribu dua puluh satu tahun, kepada tahun Dal, pada dua belas haribulan Ra­biulawal, kepada hari Khamis, waktu alduha, pada ketika syamsu, pada zaman kerajaan Paduka Seri Sultan Alau'd-Din Riayat Syah zillullahu fil-alam, anak Sultan 'Ala Jalla Abdul Jalil Syah, akhi Sultan Muzaffar Syah ibni Sultan Alau'd-Din 2 Ri'ayat Syah, ibni Sultan Mabmud Syah, cucu Sultan Alau'd­-Din Syah, cicit Sultan Mansur Syah, piut Sultan Muzaffar Syah, anak Sultan Muhammad Syah almarhum; Khalladallahu mulkahu wa sultanahu wa abbada 'adlahu wa ihsanahu. 

Sedang baginda bemegeri di Pekan Tua, * dewasa itulab datang ke­pada Hamba, ** Seri Narawangsa yang bernama Tun Bambang, anak Seri Akar Raja, Petani; menjunjungkan titab Yang Dipertuan di Hilir, Sultan Abdullab Ma'ayab Syah ibni Sultan Ala Jalla Abdul JaIil Syah, fainna syarafal-makan uial-zaman, Maka ia sesungguhnya kemuliaan tempat dan zaman, wa zainul-majalisi ahlul-iman; dan ia perhiasan segaIa keduduk­"an orang yang beriman; uumurul 'madarijal-ta'ati wal-ihsan; dan ia menerangi segaIa pangkat taat dan kebajikan: zayyada fadlahu wal-imtinan, dan ditambahi Allah Taala kiranya ia kemuraban dan kelebihan; wa abbada 'adldhu fisa'iril-buldan, dan dikekaIkan Allah kiranya ia dengan adilnya pada segala negeri, demikian bunyinya: Titah Yang Maha Mulia itu, "Bahawa beta minta diperbuatkan hikayat pada Bendahara peri persetua dan peri petuturan raja-raja Melayu dengan istia­datnya sekali; supaya diketahui oleh segala anak cucu kita yang kemudian daripada kita, diingatkannya oleh mereka itu; Syahadan beroleh faedahlah ia daripadanya.

" Setelah fakir allazi murakkabun 'ala jahlihimendengar titah Yang Maha Mulia itu*** maka fakir perkejutlah diri fakir pada mengusahakan dia, syahadan mohonkan taufik ke­hadrat Allah, Tuhan sani'il-'alam, dan minta huruf kepada nabi sayyidil-anam, dan minta  ampun kepada sahabat yang akram; maka fakir karanglah hikayat ini, Kama sami'tuhu min jaddi wa abi, supaya akan menyukakan duli hadrat ba­ginda.

Maka fakir namai hikayat ini "Sulalatus Salatin", yakni petuturan segala raja-raja, Hazihi durratul-akhbar, uial-amsal,inilah mutiara segala ceritera dan cabaya segala peri umpamanya. Maka barang siapa membaca dia, jangan dibicarakan dengan sempuma bicara; kerana hikayat ini tahu kamu akan perkataan sabda Nabi sallalahu alaihi wa sallam, "Tafakkaru fi alaillahi wala tafakkaru fi zatillah;" yakni bicarakan oleh-  mu segala kebesaran Allah, dan jangan kamu fikirkan pada zat Allah.

Tiada ulasan: