Isnin, 20 April 2015

SULALATUS SALATIN-17

Peristiwa Tatal dan Menarah Kepala Budak

Alkisah maka tersebutlah perkataan Betara Majapahit, baginda beranak dengan Puteri Tajitram Syah yang di negeri Belam­bang Majut itu dua orang lelaki, yang tuanya bernama Raden Inu Merta Wangsa dan yang mudanya bernama Raden Mas Putera m. Maka yang tua itu dirajakan baginda di Majapahit, dan yang muda dirajakan di Daha. Setelah itu maka Betara Majapahit pun hilanglah; maka anakanda baginda itulah kerajaan di Majapahit.

Terlalu besar kerajaannya pada zaman itu, segala seluruh Jawa semuanya dalam hukumnya, segala raja-raja Nusantara pula, setengah takluk kepada baginda. Setelah Betara Majapahit mendengar Singapura negeri besar, rajanya tiada menyembah kepada baginda, kerana bukan orang lain kepada baginda, maka Betara Majapahit pun menyuruh utusan singapura. Bingkisannya sekeping tatal tujuh Depa panjangnya, ditarah tiada putus; syahadan nipisnya seperti kertas, digulungnya seperti subang; maka utusan baginda itu pun belayarlah.

Hatta berapa lamanya di jalan maka sampailah ke Singapura. Maka surat Betara Majapahit itu pun disuruh jemput oleh Paduka Seri Pikrama Wira dengan sepertinya diarak. Maka utusan Majapahit itu pun mengadaplah; maka surat itu pun disuruh baginda baca, demikian bunyinya: "Lihatlah oleh paduka mamanda pandainya tukang Jawa menarah. Adakah di singapura orang pandai menarah yang demikian itu?’ Maka bingkisan itu pun dibuka oleh Paduka Seri Pikrama Wira, dilihat baginda tatal bergulung seperti subang.

Maka baginda pun tersenyum; tahu baginda akan ibarat kehendak Betara Majapahit itu. Fikir baginda, "Diper­tidaknya lelaki kita oleh Betara Majapahit itu, kita dikirim­nya subang. ".Maka titah baginda kepada utusan, "Tiada kita ajaib akan tatal ditarah diperbuat subang itu, kita terlebih pula pandai tukang, kepada kepala orang dapat ditarahnya." Maka sembah utusan itu, ''Jangan duli tuanku salah terupa akan paduka anakanda, kalau ada ke bawah duli tuanku pan­dai yang begitu."

Maka baginda pun menyuruh memanggil seorang pandai, Cedun Pawang Antan namanya, anak cucu Rangga Rakna, tukang raja Bintan. Setelah ia datang, maka disuruh baginda ambil budak baharu duduk mentimun, disuruh baginda tarah kepalanya di ribaan emaknya. Titah baginda, "Tarah olehmu budak itu, biar habis rambutnya jangan diberi luka; jikalau luka atau garis, engkau aku bunuh." Maka Pawang Antan pun menyembah, lalu ditarahnya dengan beliung kalang, maka ke­pala budak itu liuk ke kiri, liuk ke kanan, ditarahnya juga tiada berhenti. Maka budak itu pun tidur, rambutnya habis licin; jangankan luka, garis pun tiada.

Maka titah Paduka Seri Pikrama Wira kepada utusan itu, "Pakanira lihatlah pandai orang Singapura, akan kayu ditarah itu, berapa puluh depa panjangnya, dan nafasnya dapat di­taruhnya." Maka utusan Majapahit itu pun hairanlah tercengang; maka sembahnya, "Sungguhlah seperti titah duli Paduka Sangulun itu. "

Hatta musim ke Jawa telah adalah, maka Paduka Seri Pi­krama Wira pun menyuruhkan Bendahara mengarang surat akan dikirimkan ke Majapahit. Setelah sudah dikarang, maka beliung itu pun dibingkiskan sekali. Maka utusan itu pun ber­mohonlah, lalu belayar kem bali ke Jawa. Setelah beberapa hari lamanya di jalan sampailah ke Majapahit. Maka utusan itu pun mengadap Betara Majapahit persembahkan surat bingkisan itu.

Maka surat itu disuruh baginda baca, dan bingkisan itu dibuka, dilihat baginda beliung kalang, dan demikian bunyinya surat itu: "Adapun paduka anakanda menunjuk­kan tukang Jawa menarah tatal dapat diperbuat subang, tiada hisab kepada paduka ayahanda: akan pandai tukang Singapura, kepala budak baharu tau duduk mentimun ditarahnya di hadapan utusan paduka anakanda dengan beliung kalang itu, iaitulah beliungnya yang paduka ayahanda bingkiskan kepada paduka anakanda, tanyalah utusan paduka anakanda itu."

Maka Betara Majapahit pun terlalu amat murka, beliung itu dilontarkan baginda kepada utusan baginda itu, Maka titah Betara Majapahit, "Tiada berakal si keparat iki, patut engkau bawa beliung akan penarah kepalaku itu? Bukankah kepalaku hendak ditarah raja Singapura itu?" Maka baginda pun me­nyuruh berlengkap perahu akan menyerang Singapura, seratus lapan puluh banyaknya jong, lain daripada itu berapa ratus buah ganting, pemangkah, lelanang dan telemba, jongkong terlalu banyak bilangannya, terlalu sesak kelengkapan itu.

Maka dititahkan Betara Majapahit seorang penggawanya De­mang Wira Raja gelarnya; maka belayarlah kelengkapan itu sekaliannya. Hatta berapa lamanya di jalan maka sampailah ke Bintan, terdengar ke Singapura. Maka Paduka Seri Pikrama Wira pun menitahkan orang berlengkap, adapun pada masa itu kelengkapan Singapura empat ratus yang hadir di Kalang. Maka ke­lengkapan Jawa pun datang lalu berperanglah terlalu sabur, berlanggar-langgaran serta dengan tempik-soraknya, tiga hari tiga malam; maka patahlah kelengkapan Majapahit, kerana kurang tahunya berperang dengan berperahu, maka banyaklah Tenggelam oleh seligi dengan batu, lalu undur, Maka diperikut oleh kelengkapan Singapura, barang yang bertahan habislah dirampas dan ditawan.

Maka orang Singapura pun kembalilah dengan kemenangannya, maka Orang Majapahit pun barang yang lepas datanglah mengadap Betara Majapahit persembahkan alah peperangannya. Setelah selesailah daripada itu, maka Paduka Seri Pikrama Wira pun mengahwinkan anakanda baginda, Raja Muda, de­ngan anak Tun Perpatih Permuka Berjajar, terlalu sangat ber­kasih-kasihan. Setelah datanglah kepada peredaran dunia, maka Paduka Seri Pikrama Wira pun mangkatlah, maka anak­anda baginda, Raja Muda, kerajaan menggantikan kerajaan ayahanda baginda di atas kerajaan itu, bergelar Rakna Wi­krama. Adapun Bendahara Tun Perpatih Permuka Berjajar pula sudah hilang, anaknya pula jadi Bendahara bergelar Tun Perpatih Tulus.

Tiada ulasan: