Isnin, 20 April 2015

SULALATUS SALATIN-18

Badang Beroleh Gagah

Maka tersebutlah perkataan seorang perempuan duduk berhuma diam di Sayung; ada seorang budak, hambanya, bernama Badang; kerjanya berhuma akan tuannya juga. Sekali perse­tua, pada suatu hari Badang pergi menahan lukah ke hilir pada satu sungai. Pagi-pagi dijenguknya lukahnya itu, dilihatnya hampa, suatu pun tiada isinya; tetapi sisik ikan dan tulangnya ada di tepi sungai itu banyak; Sentiasa hari demikian juga.

Maka tuannya bersungut katanya, "Si Badang ini, orang pergi menebas menebang, dia leka dengan sebab mengatakan me­nahan lukah, seekor ikan pun tiada kupandang, sahaja engkau suka duduk sama-sama dengan aku laku rupanya." Maka Badang pun diam disunguti oleh tuannya; di dalam hatinya berkata, "Jikalau belum kudapat yang makan ikan dalam lukah itu, belum puas hatiku." Ada pada suatu hari diintainya dari sebalik banir kayu, maka dipandangnya datang hantu terlalu besar-panjang, tubuh­nya merah seperti api, matanya bagai matahari terbit, rambut­nya seperti raga dan janggutnya datang pada pusatnya.

Maka oleh Badang diambilnya parang dan kapaknya, serta diberanikan dirinya, lalu diterpanya menangkap janggut hantu itu, serta katanya, "Engkau inilah makan ikanku dalam lukah­ku; sekali ini engkau matilah olehku." Maka hantu itu pun terkejut serta dengan takutnya men­dengar kata Badang itu, gementar-gementar; hendak berlepas dirinya tiada dapat. Maka kata hantu itu, "Jangan aku engkau bunuh, apa kehendakmu aku beri." Maka fikir Badang, "Jika aku hendakkan kaya, jikalau aku mati, tuan aku boleh akan dia. Jika aku hendakkan ilmu halimun, dapat tiada aku mati dibunuh orang; dan jikalau hendak menjadi Orang Besar-besar, bukan asal aku.

Jika demikian baik aku menuntut minta kuat dan gagah, supaya aku kuat mengerjakan tuanku." Setelah ia fikir, maka kata Badang pada hantu itu, "Berilah aku kuat dan gagah, segala kayu dan. batu yang besar-besar itu dapat aku bantun dengan umbi akarnya dengan sebelah tanganku juga. " Maka kata hantu itu, "Baiklah, jikalau engkau hendakkan gagah seperti maksud itu makanlah muntahku." Maka kata Badang, "Baiklah, muntahlah engkau supaya aku makan;" maka hantu itu pun muntahlah terlalu banyak. Maka oleh Badang dimakannya muntah hantu itu habis semuanya, dan janggut hantu itu dipegangnya juga Setelah itu oleh Badang dicubanya segala pohon kayu Hampirnya yang besar-besar itu, dengan sekali bantunnya habis patah-patah; maka janggut hantu itu pun dilepaskannya, lalu ia berjalan pulang datang ke tempat huma tuannya.

Maka segala kayu yang besar-besar dua tiga pemeluk itu habis dibantunnya dengan umbi dan akarnya, dihempaskannya ke bumi remuk-redam, setelah di­bantunnya patah-patah. Dengan sebentar teranglah, saujana mata memandang luas; setelah itu Badang pun pulang tidur. Maka dipandang tuannya Badang lagi tidur, belum pergi menebas; maka ia marah serta membangunkan Badang, katanya, "Hei Badang, mengapa engkau tiada mendengar kataku lagi? Begini hari belum juga bekerja."

Maka sahut Badang, "Sudah habis tanah itu tebas tebangnya sahaya kerjakan." Maka kata tuannya, "Sebanyak-banyaknya lagi kupandang kelmarin; masa mana engkau kerjakan? Sahaja sangat ia hendak menang." Maka sahut Badang, "Marilah datuk lihat, jika tiada percaya akan sahaya!" Maka tuannya pun pergilah dengan Badang; setelah sampai dipandang oleh tuannya tanah itu terlalu luas, disangkanya tebasan orang lain. Katanya kepada Badang, "Tebasan siapa engkau bawa aku ini?" Maka kata Badang, "Inilah datuk tebasan kita." Maka dikhabar­kannyalah perihal dirinya itu. Maka tuannya pun hairanlah serta dengan sukacitanya bertambahlah kasihnya akan hambanya itu; menjadi kayalah ia, dengan berkat gagah hambanya Badang itu, menjadi dua tiga puluh Hambanya, maka di­panggil "Orang Kaya Sayung"; Badang pun dimerdehakakannya.

Sebermula kedengaranlah ke Singapura, maka oleh Seri Rakna Wikrama disuruh baginda panggil, maka Badang pun datang mengadap; maka dilihat baik akhlaknya; dijadikan baginda "sandim sani". Berapa lamanya Badang menjadi Hamba ke bawah duli baginda, maka ada pada suatu hari Seri Rakna Wikrama santap hendak berulam buah kuras. Dipersembahkan orang, di Sayung ada sedahan kuras berbuah. Maka dititahkan baginda Badang pergi seorang dirinya; perahu­nya pilang panjang lapan, galahnya batang kempas sepe­meluk besarnya. Digalah mudek tujuh kali, digalahnya sampai ke terusan Tambiuh, galahnya pun patah, terhunjam di sana, datang sekarang pun ada lagi; yang sekeratnya digalahkannya tiga kali sampai di hilir Tanjung Putus, di sana dibuangkannya.

Maka ia pun ke Sayung, lalu dipanjatnya kuras itu, di­pandangnya yang berbuah hanya sedahan. Maka dipautnya dahan kuras itu patah, Badang pun jatuh ke tanah dan kepala­nya terhempas di batu yang besar. Maka batu itu belah dua, maka kepala Badang tiada belah; sekarang lagi ada batu itu di Sayung disebut orang "Batu Belah". Maka datanglah Ba­dang ke Singapura dengan pilang itu, pulang serta dengan tebu, pisang, ubi keladi dan buah kuras dipersembahkannya kepada Seri Rakna Wikrama, dan pilangnya itu ada di hulu Temasek itu sekarang.

Syahadan pada suatu masa raja membuat sebuah pilang panjang lima belas, di hadapan istana. Setelah sudah, maka disuruh sorong oleh baginda kepada mereka empat lima ratus orang tiada tersorong, maka dititahkan baginda kepada Ba­dang. Maka disorong oleh Badang sama seorang, melancar lalu ke seberang. Maka oleh baginda Badang dijadikan hulu­balang.

Tiada ulasan: