Isnin, 20 April 2015

SULALATUS SALATIN-16

Raja dan Bendahara Adik-beradik

Hatta maka Wan Seri Beni dan Demang Lebar Daun dan Men­teri Bupala dan Aria Bupala pun telah hilang. Selang dua tahun datanglah peredaran dunia, maka baginda Seri Teri Buana pun mangkat, ditanamkan orang di Bukit Singapura itu, tiada berapa jauh dengan Wan Seri Beni. Maka anakanda baginda Raja Kecil Besarlah kerajaan menggantikan kerajaan ayahanda baginda. Gelar baginda di atas kerajaan Paduka Seri Pikrama Wira; dan adinda baginda, Raja Kecil Muda dijadikan baginda Bendahara, bergelar Tun Perpatih Permuka Berjajar; ialah yang pertama jadi Bendahara.

Syahadan apabila Paduka Seri Pikrama Wira tiada keluar, maka Tun Perpatih Permuka Berjajarlah duduk diadap orang banyak di balai, akan ganti Paduka Seri Pikrama Wira. Ber­mula jikalau Tun Perpatih Permuka Berjajar duduk di balai, jikalau anak raja-raja datang tiada dituruninya, melainkan anak raja yang akan ganti kerajaan juga maka dituruninya. Jika Bendahara masuk mengadap, tempatnya duduk itu dibentangi permaidani. Jika raja sudah masuk maka Bendahara pulang, segala Orang Besar-besar dan segala Orang Kaya-kaya di balai itu semuanya pergi menghantarkan Bendahara pulang ke rumahnya.

Adapun akan Demang Lebar Daun ada seorang cucunya lelaki, dijadikan oleh Paduka Seri Pikrama Wira Perdana Men­teri, gelarnya Tun Perpatih Permuka Jegalar, duduk berse­berangan dengan Bendahara,dan pada ketika menjunjung duli Bendahara dahulu; dan duduk di bawah Bendahara ialah Penghulu Bendahari, gelarnya Tun Jana Buga Dendang. Sudah itu segala menteri dan segala Orang Besar-besar dan cateria, sida-sida, dan di bawahnya seorang pemegang jawatan hulubalang besar di atas segala hulubalang, gelarnya Tun Tempurung; sudah itu segala Orang Besar-besar cateria, sida-sida bentara, Orang Kaya-kaya, masing-masing pada martabatnya, demikianlah adatnya pada zaman purbakala.

Hatta berapa lamanya Paduka Seri Pikrama Wira duduk dengan Tuan Puteri Nila Pancadi terlalu berkasih-kasihan, maka baginda beranak seorang lelaki, disebut orang Raja Muda. Maka negeri Singapura pun makin besarlah, termasyhur ke­besarannya pada segala alam.

Tiada ulasan: